Hjelp meg å velge: RAID

 
RAID eller Redundant Array of Independent Disks er en lagringsteknologi som bruker to eller flere disker for å oppnå høyere ytelse eller bedre databeskyttelse ved hjelp av redundans. Flere typer RAID-konfigurasjoner er tilgjengelige på utvalgte Dell-systemer. Du kan velge å konfigurere Dell-datamaskinen i RAID 0, 1 eller 5.

RAID kan gi følgende fordeler:
  • Ytelse – RAID 0: Også kalt "striping", skriver data på tvers av alle diskene i RAID-arrayet for å forbedre ytelsen. Den tilgjengelige kapasiteten tilsvarer summen av kapasiteten til alle harddiskene i arrayet. Men hvis én harddisk svikter i en RAID 0-konfigurasjon, går data på alle diskene tapt

  • Beskyttelse – RAID 1: Også kalt "speiling", skriver identiske data på to separate harddisker. Dette er en sikkerhetskopieringsløsning. Data går ikke tapt hvis én av harddiskene svikter. Den tilgjengelige kapasiteten tilsvarer kapasiteten på den minste harddisken

  • Ytelse og beskyttelse – RAID 5: Også kalt "striping med paritet", ligner på RAID 0 på den måten at den forbedrer ytelsen ved å skrive data sekvensielt på tre disker. Men det skrives også paritetsdata på tvers av hele arrayet for å få dataredundans. Dataene er trygge selv om en harddisk i arrayet skulle svikte. Når den ødelagte harddisken er erstattet, kan RAID-arrayet bygges opp på nytt uten at data har gått tapt. Den tilgjengelige kapasiteten er totalkapasiteten minus én harddisk

  • Økt ytelse og beskyttelse – RAID 10: Noen ganger kalt et "speilingssett innebygd i et stripet sett" eller RAID 1 + 0. Dette oppsettet krever fire disker, og arrayet tåler flere disktap, så lenge ingen speil mister alle diskene sine. RAID 10 gir feiltoleranse og forbedrer ytelsen, men øker kompleksiteten