Hjelp meg å velge: Behold harddisken

Nå trenger du aldri gi fra deg kontrollen over harddisker med sensitive data.
Med Dell™-tjenesten Behold harddisken* kan du beholde fysiske harddisker som har krasjet, og dermed sørge for å beskytte hemmeligstemplede, eiendomsbeskyttede og sensitive data.

Når du velger Behold harddisken-tjenesten, får du:

  • Bedre sikkerhet – Når du beholder fysiske harddisker som har krasjet, får du bedre sikkerhet for hemmeligstemplede, eiendomsbeskyttede og sensitive data. Når du beholder den defekte harddisken, beholder du også kontrollen over hvordan den skal kasseres, og reduserer risikoen for kostbare lovmessige og sivilrettslige erstatningskrav
  • Full kontroll – Ved å beholde defekte harddisker i virksomheten bestemmer du selv hvordan og når datautstyret skal kasseres. Du trenger ikke spore defekte harddisker som er på vei fra ett sted til et annet
  • Samsvar  Siden du beholder kontrollen over sensitive data på harddiskene, overholder du også gjeldende lovbestemmelser for datapersonvern

Ta kontakt med kundekontakten din i Dell hvis du vil kjøpe Behold harddisken-tjenesten til andre Dell-systemer som er dekket av den begrensede servicen, og som ikke har vært berørt av harddiskproblemer.