Hjelp meg å velge: Sikkerhetskopiering og -gjenoppretting

• Dell tilbyr en rekke produkter som hjelper deg med å gjenopprette operativsystemet hvis det skulle oppstå en alvorlig feil
• Når du bestiller systemet, kan du velge mellom tradisjonelle gjenopprettingsmedier (CD eller DVD) eller ingenting
• I visse situasjoner, for eksempel i IT-administrerte miljøer, kan du velge "ingenting" hvis det allerede finnes verktøy og prosesser for sikkerhetskopiering og gjenoppretting
• Alle Dell-systemer leveres med gjenopprettingsverktøy som hjelper deg med å gjenopprette Windows etter en alvorlig feil, og opprette gjenopprettingsmedier ved hjelp av en ekstern lagringsenhet
• Du kan reparere filene som Windows bruker til å starte opp, du kan utføre en gjenoppretting ved hjelp av Systemgjenoppretting, og du kan gjenopprette hele datamaskinen og systemfilene ved hjelp av sikkerhetskopier du har opprettet tidligere
Vær oppmerksom på at gjenopprettingsmedier kanskje ikke følger med det nye Dell-systemet ditt.

*Alternativene nedenfor er tilgjengelige avhengig av hvilken type Dell-PC du kjøper.

Alternativer:

Velg  Hvis du … Funksjoner 
Gjenopprettingsmedier for operativsystem Trenger en ferdig plate med gjenopprettingsdata for operativsystemet 
 • Installerer Windows-installasjonsfilene hvis det oppstår feil
Gjenopprettingsmedier for DVD-programvare Trenger en ferdig plate med gjenopprettingsdata for DVD-programvare 
 • Installerer installasjonsfilene for CyberLink PowerDVD- og/eller Roxio®-programvaren1 hvis det oppstår feil 
Ressurs-DVD Trenger en ferdig plate med drivere for systemet 
 • Gjør at du kan installere programvaren på nytt, slik at du har det du trenger for å kunne bruke maskinvaren 
Hvordan kommer jeg tilbake til disse tilstandene? Hva bruker jeg? Merknader: 
Dells fabrikkimage, inkludert operativsystemet og alle drivere og applikasjoner som ble installert da systemet ble bygd på Dell-fabrikken 
 1. Gjenoppretting av fabrikkimage for å gjenopprette systemet til opprinnelig fabrikkimage. 

 

Inkluderer ikke applikasjoner eller data du har lagt til etter at du mottok systemet fra Dell. 
Opprinnelig Windows-operativsystemimage (installerer ikke Dell-systemdriverne) 
 1. Oppretter for gjenopprettingsmedier for operativsystem.
 2. Windows-verktøyet for å opprette gjenopprettingsstasjon 
Installerer bare Windows-operativsystemet. Inkluderer ikke Dell-systemdrivere eller applikasjoner som var forhåndsinstallert på systemet da du mottok det fra Dell, og heller ikke applikasjoner eller data du har lagt til. 
Tilstanden til den nyeste sikkerhetskopien for operativsystempartisjonen
 1. Microsoft Fillogg, Systemgjenoppretting og Sikkerhetskopi av systemavbildning 
Følg instruksjonene i Microsoft Windows-verktøyene ettersom fremgangsmåter og prosesser kan variere avhengig av operativsystem. 
Den nyeste tilstanden til hele datamaskinen, inkludert alle harddiskpartisjoner 
 1. Windows Sikkerhetskopi av systemavbildning fra en flyttbar enhet der filene er lagret. 
Følg instruksjonene i Microsoft Windows-verktøyene ettersom fremgangsmåter og prosesser kan variere avhengig av operativsystem. 
Et tidligere tidspunkt da systemet fungerte som det skulle 
 1. Microsoft Fillogg
 2. Microsoft Systemgjenoppretting 
 1. Fillogg kan konfigureres til å utføre planlagt, inkrementell eller kontinuerlig sikkerhetskopiering. Dette gir smidig gjenoppretting hvis en fil eller en hel mappe skulle bli ødelagt eller borte.
 2. Microsofts gjenopprettingspunkter kan brukes til å gå tilbake til et gitt tidspunkt. 
I tillegg til Microsoft-verktøyene for sikkerhetskopiering og gjenoppretting, forhåndsinstallerer Dell brukervennlige verktøy som hjelper deg med å opprette gjenopprettingsmedier, gjenopprette systemet til opprinnelig programvarekonfigurasjon og administrere fil- og systemsikkerhetskopier. Disse løsningene gjør følgende:

1. Oppretter en oppstartbar gjenopprettingsstasjon som inneholder Windows Recovery Environment (også kalt WinRE) og eventuelt også Dells fabrikkimage (brukerens valg). Dells fabrikkimage inneholder operativsystemet og alle drivere og applikasjoner som ble installert da systemet ble bygd på Dell-fabrikken.

Hvorfor er dette nyttig for meg? Med Windows Recovery Environment kan du løse problemer som hindrer Windows i å starte. Det gjør det også mulig å gjenopprette Windows til et tidligere tidspunkt, få tilgang til en ledetekst og blant annet starte Dells verktøy for gjenoppretting av fabrikkimage og gjenopprette systemet til opprinnelig image – alt uten å være i Windows.

Merk: Vi anbefaler på det sterkeste at du tar med Dells fabrikkimage på gjenopprettingsdisken.

2. Oppretter en engangssikkerhetskopi av Microsoft Windows-operativsystemet på en DVD eller ekstern lagringsenhet. Kopien vil også inneholde de fabrikkinstallerte Dell-driverne.

Hvorfor er dette nyttig for meg? Dette gjør at du kan opprette en engangssikkerhetskopi av det opprinnelige Microsoft Windows-operativsystemet for å gjenopprette eller reinstallere operativsystemet hvis det skulle oppstå en systemfeil.

Hva vil du sikkerhetskopiere? Hva bruker jeg? Merknader: 
Personlige filer som bilder, musikk og dokumenter fra en harddiskpartisjon 
 1. Windows Fillogg.
 2. Windows Sikkerhetskopier og gjenopprett
Innebygde Windows-verktøy 
Bare operativsystempartisjon, inkludert alle applikasjoner og data som er lagret der 
 1. Windows Sikkerhetskopi av systemavbildning
 2. Windows Sikkerhetskopier og gjenopprett
Innebygde Windows-verktøy 
Hele datamaskinen, inkludert alle harddiskpartisjoner Windows Sikkerhetskopi av systemavbildning (på eksterne lagringsenheter) Windows Complete PC-sikkerhetskopiering er ikke tilgjengelig i alle operativsystemversjoner 

Merk: Dell Backup and Recovery er ikke lenger tilgjengelig for Dell-systemer.