|

Garantier

Produkter

Du har lovbestemte rettigheder i relation til produkter du har købt. For eksempel skal de have et tilfredsstillende niveau af kvalitet og stemme overens med produktbeskrivelsen. Disse rettigheder påvirkes ikke af denne produktgaranti fra Dell. Dell garanterer, at et Dell-produkt er (i) i overensstemmelse med den dertilhørende produktspecifikation, (ii) uden væsentlige mangler i en periode på et år fra leveringsdatoen og (iii) at Dell ‐ mærkede reservedele vil være fri for fejl i 90 dage fra leveringsdatoen eller for den resterende del af garantiperioden eller lovbestemte reklamationsperiode, hvis denne er længere. Afhængig af omstændighederne skal Dell reparere eller udskifte Dell-produktet, hvis der viser sig en væsentlig mangel inden for en periode på et år fra leveringsdatoen.  

Services

Dell garanterer at (1) Serviceydelserne er i overensstemmelse med Servicedokumenterne og (2) Serviceydelser vil blive udført med den nødvendige omhu og dygtighed i den relevante Service ‐ periode. Reparationer omfattet af garantien og andre reparationer vil blive udført indenfor rimelig tid.  

Software

Både Dell-software og tredjepartssoftware er underlagt softwarelicensaftaler. Disse aftaler er stillet til rådighed sammen med softwaremediet, eller ved opstart af Dell-produktet eller når software er blevet downloadet eller aktiveret. Hvis der ikke findes nogle licensbetingelser sammen med Dell-software, giver Dell en ikke-eksklusive, ikke-overførbar licens til at få adgang til og benytte Dell-software i den periode Serviceaftalen løber og/eller i Dellproduktets levetid.]