|

Dells tjenester for gjenvinning og resirkulering

Dells salg og ytelse for videresalg av ressurser og resirkuleringstjenester er underlagt tjenestebeskrivelsene og tilbudsspesifkasjonene nedenfor.