|

Våre folk | Aisling Keegan

Våre folk | Aisling

Når ble du ansatt hos Dell, og hvilke stillinger har du hatt?

Jeg ble ansatt i Dell i 1999, og har hatt en rekke salgslederstillinger i segmentene CSMB og PLE. For øyeblikket har jeg stillingstittelen General Manager and Executive Director of Preferred Accounts UK.

Hvilke ansvar følger med denne stillingen?

I min nåværende stilling er jeg ansvarlig for å lede et team med over 100 selgere som jobber med å utvikle markedsstrategien for større virksomheter.

Hvordan vil du beskrive Dells bedriftskultur?

Miljøet i Dell er preget av engasjement, støtte og stå-på-vilje, noe som gir grobunn for åpne, direkte og tillitsfulle forhold, både internt og eksternt.

Hva ville du fortalt til noen som har lyst til å søke stilling hos Dell?

At Dell er et kundeorientert selskap som alltid tar hensyn til de ansattes interesser. Et selskap som anerkjenner talent, og arbeider kontinuerlig for at de ansatte skal få støtten de trenger til å utvikle sitt fulle potensiale.

Hva er det som gjør at du blir hos Dell?

Det positive og ærlige ledelsesmiljøet, teamene jeg jobber med, all støtten jeg har mottatt i løpet av de siste ti årene, og det åpne miljøet.

Hvilke positive resultater har Dells strategiendringer ført til?

Vi har adoptert og utviklet nye evner og egenskaper, og stadig fylt hullene i produktutvalget vårt som et ledd i strategien om å kunne opptre som en totalleverandør for kundene våre.

På hvilken måte har du hjulpet kundene våre med å vokse og oppnå suksess?

Jeg veileder salgsteamene våre innen våre metoder for å skape merverdi for kundene våre, slik at de forstår kundenes virksomheter og problemstillinger. Dette gir Dell et grunnlag for å skreddersy en løsning som passer optimalt for kunden.

Hva er det som gjør Dell til en usedvanlig attraktiv arbeidsgiver?

Dell bryr seg om kundene og de ansatte. Dell er svært opptatt av at både kundene og de ansatte skal nå målene sine, og at Dell skal gi dem verdifulle tilbud.

Beskriv med fem ord hvordan det er å jobbe hos Dell.

En spennende og givende reise

Jobber hos Dell. Finn en stilling som passer til dine kompetanser og erfaringer.
Se Dells arbeidsplasser over hele verden
Explore our locations

Related Videos

 • Fjern CareersOurPeople_Leonor.jpg
  Our People | Leonor
  2:4
  Fjern careers-ourpeople-vanice.jpg
  Our People | Vanice
  2:10