|

Våre folk | Angela Fox

AngelaNår ble du ansatt hos Dell, og hvilke stillinger har du hatt?

 • Januar 2007 – january 2009: leder for løsninger i Australia og New Zealand
 • Februar 2009 – oktober 2009: leder for løsninger i det asiatiske stillehavsområdet og Japan (offentlig sektor)
 • Oktober 2009 – september 2010: mammaperm
 • Oktober 2010 – mars 2011: leder for løsninger i det asiatiske stillehavsområdet og Japan (offentlig sektor)
 • April 2011 – november 2012: leder for løsninger i det asiatiske stillehavsområdet og Japan (offentlig sektor og større selskaper)
 • November 2012 – nå: visepresident for Infrastructure & Cloud Computing (I&CC) i det asiatiske stillehavsområdet og Japan

Hvilke ansvar følger med denne stillingen?

Jeg er ansvarlig for å drive fram vekst innen Dells Infrastructure & Cloud Computing-segment i det asiatiske stillehavsområdet og Japan, og dessuten fungerer jeg som direktør for tjenester, hvor jeg tilrettelegger alle virksomhetsområder for å maksimere Dells tilbud til kundene.

Hvordan vil du beskrive Dells bedriftskultur?

Inkluderende, respektfull og innovativ. Siden vi alltid må fortsette å utvikle oss i takt med markedet, ønsker vi alltid nye perspektiver velkommen. Og hos Dell handler det først og fremst om menneskene.

Hva ville du fortalt til noen som har lyst til å søke stilling hos Dell?

Vi jobber i en bransje som er i stadig forandring, og derfor bør alle ansatte også være fleksible nok til å henge med i svingene. Du må alltid være i stand til å tilpasse deg til de skiftende behovene i markedet og i virksomheten vår, og du må holde et åpent sinn i arbeidet.

Hva er det som gjør at du blir hos Dell?

Jeg får mye personlig ut av den innvirkningen som jeg og teamet mitt har på virksomheten … det er innen løsningene rettet mot virksomhetene at alle de store forandringene starter. Disse resultatene hadde ikke vært mulig uten produktive og resultatorienterte medarbeidere. Menneskene i Dell-teamet er inspirerende, engasjerte og konkurransedrevne, og alltid åpne for nye ideer.

Hvilke prosjekter har du vært involvert i, og hva anser du som høydepunktene i karrieren hos Dell så langt?

Som medlem av ledelsesteamet for offentlig sektor og større selskaper i det asiatiske stillehavsområdet og Japan spiller jeg en viktig rolle i å videreutvikle løsningene vi tilbyr. Det har inkludert å støtte effektiv implementering av ressursene våre, å kontinuerlig videreutvikle selgerne våre, og å etablere komplette løsninger.

Noen karrierehøydepunkter:

 • Vekst innen løsningssegmentet (både løsninger for virksomheter og tjenester rettet mot offentlig sektor og større selskaper i det asiatiske stillehavsområdet og Japan)
 • Min rolle i å grunnlegge mangfoldighetsrådet for det asiatiske stillehavsområdet og Japan, og starte opp et mangfoldighetsråd for Australia og New Zealand.
 • Prestasjonene og karriereutviklingen til de ansatte i arbeidsgruppen min.

Hvilke positive resultater har Dells strategiendringer ført til?

Det at vi i Dell stadig videreutvikler løsningene våre, er avgjørende for at vi fortsatt lykkes og er relevante i markedet. Noen indikatorer på at vi tar denne oppgaven på alvor, er alle oppkjøpene (som Compellent, KACE, EQL, Force10 m.m.), satsingene våre på å rekruttere spesialister, og den kontinuerlige videreutviklingen av salgsstyrken vår i form av globale programmer som “Creating Customer Value” (CCV). Dette har direkte sammenheng med hvor stor vekt vi legger på god kundekontakt, og med mangfoldet i Dells utvalg av produkter og løsninger som kan dekke behovet til enhver virksomhet.

På hvilken måte har du hjulpet kundene våre med å vokse og oppnå suksess?

Løsningene som teamet mitt utvikler og selger i regionen, spiller en avgjørende rolle for hvorvidt kundene våre klarer å nå målene sine. Hovedrollen min er å støtte teamet i disse oppgavene, enten ved å dra ut og møte kundene, eller ved å iverksette tiltak og programmer som gjør jobben deres lettere.

Hva er det som gjør Dell til en usedvanlig attraktiv arbeidsgiver?

Det at vil alltid fokuserer på menneskene. Særlig det at vi fokuserer på å utvikle hver enkelt ansatt til å oppnå sitt fulle potensiale i en bedriftskultur som er både mangfoldig og inkluderende, og det at vi tar hver enkelt persons synspunkter i betraktning når vi leder selskapet og planlegger framtiden.

Jobber hos Dell. Finn en stilling som passer til dine kompetanser og erfaringer.
Se Dells arbeidsplasser over hele verden
Explore our locations

Related Videos

 • Fjern CareersOurPeople_Leonor.jpg
  Our People | Leonor
  2:4
  Fjern careers-ourpeople-vanice.jpg
  Our People | Vanice
  2:10