|

Virksomhetsansvar

Vårt engasjement

Dells "Powering the Possible"-slagord er vår forpliktelse til å bruke vår teknologi og ekspertise slik at den kommer menneskeheten og planeten til gode. Vi har et klart ansvar overfor kunder, medarbeidere og interessenter når det gjelder å realisere dette målet.


Fellesskap
(på engelsk)
Miljø
(på engelsk)
Mangfold og inkludering 
Fellesskap Miljø Mangfold og inkludering
Vi arbeider med frivillige organisasjoner for å levere teknologi, ekspertise og finansiering for å løse sosiale utfordringer og endre fellesskapet. Gjennom nyskapninger innen emballasje, energieffektivitet og e-resirkulering gir vi kundene våre muligheten til å yte mer ("power to do more") med redusert forbruk, slik at deres negative innvirkning på miljøet blir mindre. Hos Dell skaper vi muligheter for at alle ansatte kan ta med sine ideer til arbeidsplassen i et miljø som dyrker utvekslingen av gode ideer og inspirerer tilnyskapning.

Leverandørkjede
(på engelsk)
Rapportering
(på engelsk)
Styring
(på engelsk)
Leverandørkjede Rapportering Styring
Våre globale leverandører er en viktig del av det å levere teknologiske løsninger. Vi forventer at de respekter menneskerettigheter og tar ansvar for miljøet, akkurat som vi gjør. Vi forplikter oss til å drive virksomhet med integritet og på en etisk forsvarlig måte. Vi vil også sørge for innsyn i hva vi driver med, og holder interessentene våre oppdaterte om hva vi gjør for å være en bedre virksomhet for omgivelsene våre Endring og utvikling definerer Dell, men integritet er og blir ledetråden. Vi driver virksomhet juridisk og etisk forsvarlig, og i henhold til både de gjeldende lovene og våre egne strenge retningslinjer.