|

Medarbeidergrupper

Teammedlemmene våre er en svært viktig ressurs i arbeidet med å fremme globalt mangfold i hele virksomheten.

Medarbeidergruppene kobler sammen teammedlemmer med samme etnisitet, kjønn, nasjonalitet, livsstil eller seksuell orientering. De oppmuntrer til personlig og profesjonell utvikling gjennom rådgivning, frivillighet og engasjement i nærmiljøet.

 Adelante   Asians in Motion
Adelante
Sammen vinner vi.
Hjelpe dagens og morgendagens spansk-amerikanske ledere til å vokse og utvikle seg
  Asians in Motion (AIM)
En vinnerkultur.
Bli med i gruppen av asiatiske fagfolk og og sett karrieren i bevegelse.
 Black   Conexus
Black
Et felleskap med styrke.
Gi svarte teammedlemmer mulighet til å slippe lederevnene løs og oppnå profesjonell vekst.
  Conexus
Samarbeid starter her.
Uansett hvor de er, er de eksterne teammedlemmene våre der for oss. Vi er der for dere.
GenNext    Mosaic
GenNext
Slipp løs potensialet.
Unge fagfolk starter her og vokser her. Finn styrken din og utvikle karrieren.
  Mosaic
Mange kulturer. Én Dell
Uansett hvem du er, ta med deg alt du har. Koble deg til fellesskapet vårt og skap drømmekarrieren.
 Planet  Pride 
Planet
Vår verden. Vår lidenskap.
Oppmundtre en kultur med ansvar for miljøet gjennom bærekraftige løsninger og utvikling av teambevissthet.
  Pride
Du er teamets stolthet.
Fremme utvikling og muligheter for LHBT-fellesskapet -- og likhet for alle.
True Ability    Veterans
True Ability
Klar for alt.
Hjelpe, berike og tjene de som er berørt av funksjonshemninger og spesielle behov.
  Veterans
Vårt oppdrag: din suksess.
Støtte militære i aktiv tjeneste og familiene deres. Utvikle framtidens ledere.
 Wise 
Wise
Du er mer.
Gi kvinner styrke til å lede, vokse og trives i karrierene sine og fellesskapet vårt.