|

Våre folk

Dell-teamet

Vi vet vi er litt subjektive, men vi mener at våre ansatte er de flinkeste og beste menneskene du noen gang kommer til møte. Deres talent og entusiasme er grunnlaget for suksessen vår, og når de bestemmer seg for noe, er det ikke noe de ikke kan gjøre. Vi er takknemlige for bidragene og engasjementet for å skape det best mulige arbeidsmiljøet for det globale teamet vårt.

Jobber hos Dell. Finn en stilling som passer til dine kompetanser og erfaringer.

Møt våre ansatte

Dyrk det eksepsjonelle. Dra nytte av styrken til et fellesskap.

En mangfoldig arbeidsstyrke er viktig for å skape nye ideer og inspirere til nyskapning. Bare gjennom kraften av mange perspektiver kan vi håpe å føre videre målet vårt om å forbedre menneskers liv gjennom teknologi. Fordi først må vi forstå menneskene – deres verdier, livsstil, drømmer – for at vi skal kunne hjelpe dem med å vokse og utvikle seg.

Dells HR-strategi er utviklet for å tiltrekke de største talentene i verden og levere banebrytende ytelse til kundene våre, virksomheten vår og teammedlemmene våre. Målet vårt er å sørge for at Dell er en interessant arbeidsplass der teammedlemmene føler seg verdsatt, engasjert og inspirert til å gjøre sitt beste.

Vi støtter teammedlemmene våre:

  • gjennom ansettelser (universitetsforbindelser og skoler). Hos Dell ønsker vil å trekke til oss de beste og dyktigste for å bidra til å skape den beste teknologien i verden for å fremme menneskelig potensial.
  • gjennom en sammenkoblet arbeidsplass. Connected Workplace er et strategisk virksomhetsinitiativ for å skape et mobilt, samarbeidsfremmende og fleksibelt arbeidsmiljø.
  • gjennom opplæring og lederutvikling. Vi oppmuntrer til kontinuerlig læring og utvikling gjennom forskjellige opplæringsmetoder.
  • gjennom medarbeidergrupper (ERG-er). Vi har elleve medarbeidergrupper som alle teammedlemmene kan delta i for å bygge nettverk, utvikle ferdigheter og gi noe tilbake til fellesskapet.
  • gjennom anerkjennelse som foretrukket arbeidsgiver. Det er en ære å ha blitt anerkjent for partnerskapene våre med ulike fellesskap.
  • gjennom Tell Dell. Tell Dell er viktig for kulturen vår. Vi ønsker at alle teammedlemmene skal ha noe å si om hvordan vi samhandler med hverandre rundt om i verden.
Dell’s Global Diversity Council (Dells globale mangfoldsråd)

Hos Dell sørger vi for at de ansatte får vedvarende, fokusert oppmerksomhet fra de mest erfarne lederne våre, inkludert administrerende direktør. Vi ber også regelmessig om deres bidrag til Dells strategi for mangfold og inkludering, særlig gjennom det globale mangfoldsrådet.

Administrerende direktør og grunnlegger Michael Dell sier det best:

"Vi vet at vi kan skape bedre resultater for våre millioner av kunder ved å ta imot og dra nytte av de unike erfaringene, ferdighetene og tenkemåtene som vårt mangfoldige globale team har å tilby. Satsingen på mangfold og inkludering har alltid vært og vil fortsette å være et konkurransefortrinn i Dells virksomhetsstrategi."

Vi vet at vi må stå ved våre forpliktelser for å kunne leve opp til teammedlemmenes forventninger og fortsatt være en foretrukket arbeidsgiver. Det handler om å identifisere og dra nytte av ferdighetene som medarbeiderne besitter i hele sitt mangfold – erfaring, utdannelse, ledelse, kunnskap og stil.

Michael Dell, vår grunnlegger og formann, leder det globale mangfoldsrådet, som består av åtte globale ledere. Rådet ble opprettet i 2008, og understreker Dells engasjement for mangfold og inkludering på toppnivå i virksomheten. Rådet går gjennom retningslinjer, handlingsplaner og framdrift for å sikre at Dell fortsetter å bruke mangfold og inkludering som en konkurransemessig fordel, og at det er integrert i hele virksomheten. Gruppen konsulterer kunder, forretningspartnere og teammedlemmer for å finne ut hva som er de beste framgangsmåtene globalt.