|

Vårt arbeidssted

Utvikle arbeidsplassen.

Glade mennesker jobber bedre. I tillegg til å bli mer produktive, blir de mer inspirerte, engasjerte og klare for å tenke nytt. I Dell gjør vi alt vi kan for å gi teammedlemmene våre en best mulig jobbsituasjon. Fleksible arbeidsløsninger er en av de beste måtene vi kan oppnå dette på.
Søk etter de fleksible jobbene våre i dag (på engelsk) ›

Vi er koblet sammen

Vi vet nøyaktig hvor raskt ting forandrer seg i teknologisektoren. Vi har lært oss å være raske og fleksible for å holde oss et hestehode foran og ivareta den sterke posisjonen vi har på markedet. For øyeblikket jobber vi med å videreutvikle den tradisjonelle kontormodellen, og vi samarbeider med teammedlemmene våre for å finne ut hvilken retning vi skal gå i. Teammedlemmene våre kan realisere potensialet sitt til fulle ved hjelp av mange ulike muligheter for Connected Workplace-løsninger.

Jobber hos Dell. Finn en stilling som passer til dine kompetanser og erfaringer.
Se Dells arbeidsplasser over hele verden
Explore our locations
Connected Workplace-programmet

Gjør ditt beste med den arbeidsmetoden som passer best for deg.

Fleksibilitet er en viktig del av Dells virksomhetsstrategi, og det lar oss konkurrere om de beste medarbeiderne. Det gir oss muligheten til å fremme endringer i kulturelle normer, lederskapspraksis og arbeidsprosesser til fordel for enkeltpersoner og virksomheten, og det gir en ny tilnærming til arbeidet når det gjelder hvordan, hvor og når arbeidet utføres.

Som en del av HR-strategien oppmuntrer Connected Workplace medarbeiderne til å finne nye måter å jobbe på, og det fokuserer på å skape resultater for virksomheten i stedet for å se på hvor arbeidet gjøres. Connected Workplace-programmet lar kvalifiserte teammedlemmer velge stilen som best oppfyller behovene deres både på jobb og privat. Connected Workplace-alternativene for fleksibelt arbeid som er tilgjengelige for deg, er:

  • Mobilt kontor (fjernarbeid): Utfør fulltidsarbeid fra én til fire dager i uken fra et annet sted enn primærplasseringen og i henhold til en formell, pågående arbeidsplan eller -ordning.
  • Eksternt arbeid: Utfør fulltidsarbeid utelukkende fra et sted utenfor primærplasseringen (ingen fast arbeidsplass på kontoret).

Hvis mobilt kontor eller eksternt arbeid ikke er tilgjengelig eller ikke fungerer for deg, har vi også andre fleksible alternativer som passer til de spesifikke behovene dine, som fleksitid, deltid, jobbdeling eller komprimert arbeidsuke.

Fleksibel arbeidspraksis bidrar også til å spare naturressursene og strøm, redusere transportrelatert forurensning, fremme offentlig sikkerhet og redusere presset på transportsystemene. Det gir oss også muligheten til å utnytte kontorplassen på best mulig måte og støtte teammedlemmene slik at de kan arbeide der og når de er mest produktive, i tillegg til å minimere driftskostnadene og belastningen på miljøet.

Vi forstår at verktøy, teknologi og opplæring er av største viktighet for at eksterne eller mobile teammedlemmer skal kunne dyrke personlige forbindelser, bygge opp sterke team og administrere en arbeidsstyrke som kan være spredt over hele kloden. Vi fortsetter derfor å investere i og oppmuntre teammedlemmene til å bruke de tilgjengelige ressursene, for eksempel tilbud om virtuell opplæring og en pålitelig IT-infrastruktur.

Fleksibel og inkluderende arbeidsplass

Hos Dell anerkjenner vi og driver virksomhet i en verden som er i konstant utvikling. Vi forstår at å håndtere mangfold og støtte en inkluderende kultur er av største betydning for at vi skal lykkes. Hvis vi vil bygge opp varige relasjoner, må vi skape en arbeidsplass der mennesker med forskjellig bakgrunn kommer sammen for å yte sitt beste. Ved å omfavne disse individuelle forskjellene og bruke dem aktivt kan vi dra nytte av potensialet til hvert enkelt teammedlem, drive fram innovasjon og skape et miljø der det globale teamet vårt gjør sitt beste og imøtekommer forventningene til kundene våre.

Her er to måter vi framhever engasjementet for inkludering på:

Medarbeidergrupper
Medarbeidergrupper (ERG-er) utgjør en plattform for nettverksbygging, lederutvikling, muligheter for frivillig samfunnsnyttig arbeid og muligheter til å skape gode resultater for virksomheten. Dell har medarbeidergrupper som fokuserer på: kvinner, afroamerikanere, spansk-amerikanere, asiatiske amerikanere, LHBT, funksjonshemmede, generasjoner, miljø, veteraner, kulturelt mangfold og eksterne medarbeidere.

Opplæring i kulturell bevissthet

Som en del av engasjementet for å sikre at teamene rundt omkring i verden respekterer og setter pris på hverandre, pålegger vi alle teammedlemmene å delta i opplæring i kulturell bevissthet som åpner for en sterk selverkjennelse. Teammedlemmene møter atferd som kan være produktiv og kontraproduktiv når det gjelder å skape en inkluderende arbeidsplass, og får samtidig verktøy for å kunne hjelpe hverandre med å skape et miljø med bedre samarbeid.