|

Mangfold og inkludering

Mangfold og inkludering
Hos Dell skaper vi muligheter for at alle ansatte kan ta med sine ideer til arbeidsplassen i et miljø som dyrker utvekslingen av gode ideer og inspirerer tilnyskapning. Ved å inkorporere mangfold og inkludering i virksomheten bidrar vi til å sikre at vi tjener kunder over hele verden på den måten som imøtekommer behovene deres best.

Dells strategi for mangfold og inkludering bygger på tre varige fokusområder: å skape en arbeidsplass som inkluderer alle ulikheter, dyrke eksterne makedsplassrelasjoner med ulike fellesskap og organisasjoner, og utvikle en mangfoldig arbeidsstyrke. Vi gjennomgår og justerer strategien vår kontinuerlig for å sikre at teammedlemmene hos Dell føler at de blir hørt, forstått, respektert og gitt mulighet til å bidra til å forme virksomhetens retning.
Skape en arbeidsplass som er inkluderende Skape en arbeidsplass som er inkluderende
Mangfoldige og inkluderende team bidrar til at teammedlemmene våre føler seg verdsatt, engasjert og inspirert til å gjøre sitt beste i tjeneste for kundene våre.
Finn ut mer ›
Utvikle vårt eksterne merke Utvikle vårt eksterne merke
De varige relasjonene vi oppretter med våre partnere hjelper Dell til å drive strategien for mangfold og inkludering ut på markedet.
Finn ut mer ›
Dyrke en mangfoldig arbeidsplass Dyrke en mangfoldig arbeidsstyrke
For å kunne betjene kundenes behov må vi satse på å ha en mangfoldig arbeidsstyrke som gjenspeiler kundegrunnlaget vårt.
Finn ut mer ›
Medarbeidergrupper Medarbeidergrupper (ERG-er)
Medarbeidergruppene våre utgjør en plattform for nettverksbygging, lederutvikling, muligheter for frivillig samfunnsnyttig arbeid og muligheter til å skape gode resultater for virksomheten.
Finn ut mer om medarbeidergruppene ›

Jobber hos Dell. Finn en stilling som passer til dine kompetanser og erfaringer.