|

Læring hos Dell

Du og Dell vokser sammen

Karriereutvikling er en prosess som hjelper deg med å finne balansen mellom ambisjonene dine og Dells virksomhetsmål. Dell er en opplæringsorganisasjon med kultur for å tilby både profesjonell og personlig utvikling. Teammedlemmene hos Dell kan velge mellom en rekke programmer for å øke ferdighetene i rollen de allerede har, samt utvikle lederferdigheter.

Jobber hos Dell. Finn en stilling som passer til dine kompetanser og erfaringer.

Utviklingen din hos Dell

Vi arbeider for å utvikle tryggheten, motivasjonen og evnene til alle teammedlemmene, slik at de kan realisere sitt potensial. Karriereutvikling hos Dell er en samarbeidsprosess mellom hvert enkelt teammedlem, lederne deres, mentorer og organisasjonen i sin helhet. Ved å samarbeide finner vi en balanse mellom ambisjonene og interessene dine samt Dells strategi og mål, og vi følger dette opp med en hensiktsmessig handlingsplan.

Dell utdanner ledere som kan hjelpe teammedlemmene med å yte sitt beste overfor kundene.

Dells globale opplæringsplan

Skal man være en inspirerende leder, kreves det en rekke egenskaper, blant annet strategisk innsikt, evnen til å lytte, problemløsing, beslutningstaking og evnen til å motivere andre til å gjøre sitt beste. Å være leder i Dells hektiske, globale arbeidsmiljø krever enda flere egenskaper, for eksempel å lede geografisk spredte team, administrere eksterne medarbeidere og forstå ulike kulturelle bakgrunner.

For å dyrke disse lederegenskapene på alle nivåer i organisasjonen, enten for teammedlemmer, ferske ledere med personalansvar eller toppledere, har Dell utviklet komplette utviklingsprogrammer. Denne komplette opplæringsplanen øker engasjementet og fremmer inspirert lederskap for Dells strategier, prioriteringer og målsetninger.

Lederutvikling

Programmet Rask lederstart (Executive Rapid Start Program) består av en skreddersydd opplæringsplan og ressurser som hjelper nye ledere med å sette seg raskt inn i arbeidsoppgavene. Planen og verktøyene tilbyr ressurser og opplæring angående Dells kultur, virksomhet og organisasjon. Ledere kan også dra nytte av målrettede lederprogrammer og lederveiledning for å styrke utviklingen.

Leder- og direktørutvikling

Nye ledere utvikles i programmet Grunnlag for lederskap (Foundations of Leadership Program), slik at de får en smidig overgang til sin nye rolle. Etter hvert som ledere forfremmes til en direktørrolle, vil de delta i programmet Direktørlederskap (Director Leadership Program) som er beregnet på å styrke forretningssansen hos direktører og gi dem en sjanse til å lære av seniorlederne hos Dell. Etter at utviklingsprogrammene er fullført, kan man delta på flere kurs og lederledede økter for å finslipe lederegenskapene.

Profesjonell utvikling

Dells profesjonelle utviklingskurs tar for seg et bredt spekter av emner, fra teknisk opplæring til kommunikasjonsferdigheter og salgsseminarer. Det som tilbys av kurs, er tilpasset virksomhetens mål og strategi.

Vi oppfordrer alle teammedlemmer til å benytte seg av mulighetene for undervisning og opplæring. Kursene og programmene våre forbereder teammedlemmene på nåværende og framtidige roller. Dells opplæringsplan er solid og breddfull av nyttig kunnskap, og den bidrar direkte til en positiv karriereopplevelse.