Servicebeskrivelsen i Tjenestebeskrivelse for Keep Your Hard Drive viser servicens omfang, nødvendige servicetrinn, valgfrie servicer og andre viktige vilkår som er relevant for kjøpet av servicer fra Dell.