|

Kulturen vår

Slik arbeider vi. Slik leder vi.

Vi vet at kulturen vår påvirker måten vi driver virksomheten på, hvordan vi opererer i markedet, og hvordan vi leder hverandre. Den beskriver hva som er viktig for oss, hva vi er villige til å investere i, og reglene som definerer det teamet vi er.

Kulturen vår tar utspring fra verdiene våre og viser seg hver eneste dag i måten vi arbeider og leder på. Vi vet at kulturen vår er grunnlaget for alt vi har oppnådd, og for alt det vi kommer til å oppnå i framtiden. Det er dette som er kulturen vår. #CultureCode.

 

Jobber hos Dell. Finn en stilling som passer til dine kompetanser og erfaringer.
Se Dells arbeidsplasser over hele verden
Explore our locations

Dette verdsetter viVerdiene våre: dette mener vi.

Dette er noen av de viktigste kulturfaktorene som bidrar til at virksomheten lykkes:
  • Kunder:  Vi mener at de gode kunderelasjonene våre er det som først og fremst gjør at vi skiller oss ut, og danner grunnlaget for suksessen vår.
  • Vi lykkes sammen: Vi har tro på og setter pris på medarbeiderne våre. Vi gjør det bedre, er smartere og har det mer morsomt når vi arbeider sammen som et team og ikke hver for oss.
  • Nyskapning: Vi mener at evnen vi har til å drive nyskapning og legge til rette for banebrytende løsninger, er en drivkraft for vekst og suksess.
  • Resultater: Vi mener at vi skal holde en særdeles høy standard for fremragende innsats og ytelse.
  • Integritet: Vi mener at integritet alltid må gjennomsyre vinnerinstinktet vårt.

Forventningene vi har til medarbeiderne våre er viktige.

Vi mener det er viktig å være tydelige på hva vi forventer av medarbeiderne våre, hvordan vi gir dem verktøyene og støtten til å oppnå dette målet, og hvordan vi måler resultatene og belønner dem for å gjøre det. Dette er svært viktig for at virksomheten vår skal lykkes og for at vi skal kunne videreføre kulturen vår.

Slik setter vi kundene først

Slik setter vi kundene først Vi vil alltid
• lytte til og anse hver eneste samhandling som en mulighet til å skape en ny fan og en framtidig forretningsmulighet
• arbeide i den visshet om at det bare finnes to jobber i virksomheten vår: de som tjener kundene våre, og de som støtter dem
• gjøre stas på teammedlemmer som gjør utrolige ting for kundene våre
• finne løsninger som hjelper kundene våre og bidrar til å gi dem en bedre framtid

Vi vil aldri
• ta kunderelasjoner for gitt, spesielt ikke de mest lojale kundene våre
• redusere kundene til en fotnote i beslutningsprosessen
• anta at en kunderelasjon er noen andres ansvar
• skape byråkrati eller gjøre det vanskelig for kunder


Slik lykkes vi sammen
Vi vil alltid
• vinne og tape som et team
• streve etter å samarbeide og være modige nok til å utfordre tingenes tilstand og snakke om det som er viktig
• respektere og sette pris på forskjellene våre og se på en mangfoldig og inkluderende arbeidsstokk som en styrke
• anerkjenne og feire prestasjoner og suksess

Vi vil aldri
• gjøre virksomheten til en kamparena eller sette egne interesser foran virksomheten eller kundene våre
• undergrave beslutninger når vi først har tatt dem
• isolere oss eller unnlate å ta i betraktning hvordan arbeidet vårt kan påvirke andre deler av virksomheten


Slik lykkes vi sammen
Slik driver vi nyskapning
Slik driver vi nyskapning Vi vil alltid
• lytte til medarbeidere, kunder og partnere og bruke dem som kilder til gode ideer og kreative løsninger
• dyrke fram entreprenørånd for å legge til rette for banebrytende tenking som kommer virksomheten, kundene og bransjen vår til gode
• være fleksible, smidige og villige til å forandre oss

Vi vil aldri
• kaste bort tid eller ressurser på noe kundene ikke setter pris på
• la konkurrentene våre prestere bedre, lage problemer for eller fordrive oss
• la frykten for å feile hindre oss i å ta smarte risikoer, tenke stort og handle dristigSlik oppnår vi resultater
Vi vil alltid
• måle suksessen vår i å gjøre det bedre enn markedet generelt og konkurrentene spesielt finne glede i å være bedre enn dem og la det inspirere oss
• være ansvarsbevisste og ufortrødent arbeide for å holde det vi lover gjøre som vi har sagt
• lede med energi, optimisme og en "alt er mulig"-ånd
• tenke og handle strategisk og finne en balanse mellom kortsiktige og langsiktige resultater

Vi vil aldri
• anta at bare de med ledertitler eller -stillinger har evnen til å lede
• komme med unnskyldninger eller legge skylden på andre for det vi har gjort
• hvile på laurbærene og godta middelmådighet
• unngå å bruke data eller vurdere fakta og alternativer i beslutningsprosessenSlik oppnår vi resultater
Slik viser vi integritet
Slik viser vi integritet  Vi vil alltid
• spille for å vinne, på den rette måten, hver eneste dag
• være modige og ta til orde for å ivareta våre personlige, teamets og Dells varemerker
• være stolte av å være ærlige, åpne og pålitelige
• bidra til å arbeide for menneskers beste i de samfunnene og den verdenen vi lever og arbeider i

Vi vil aldri
• inngå kompromisser om integriteten vår – NOENSINNE – selv i en presset situasjon
• tolerere mangel på respekt, frykt eller tvang
• overse problemer eller komme med unnskyldninger når det gjelder etikk
• unngå å etterleve de etiske retningslinjene til DellLederskapet vårt er viktig.

Det finnes dem som mener at når det kommer til lederskap, er det bare resultatene som teller. Det finnes andre igjen som mener at det å gjøre det rette, er viktigst. Vi i Dell mener at de beste lederne får til begge deler. De har kompetansen som sikrer at de og andre lykkes, og karakter til å gjennomføre på riktig måte.

Denne typen lederskap er noe du må tro på og velge bevisst. Det er ikke en gave eller noe du er født med. Det er ikke en tittel, og du får det ikke tildelt når du blir forfremmet. Lederskap handler om å inspirere andre til å følge. Det handler om framgangsmåte og disiplin. Lederskap er et valg basert på verdiene dine, og når vi tror på og gjør de rette tingene, har vi positiv innflytelse på de rundt oss. Lederskapet vårt er viktig. Det er denne typen lederskap vi har i Dell.

Vi baserer lederskapet på relasjoner

Relasjoner

Vi arbeider hardt for å bygge opp partnerskap basert på tillit. Vi vet at sterke relasjoner ikke bare fører til at virksomheten lykkes, men til at vi får realisert vårt eget potensial.

 

Vi baserer lederskapet på engasjement

Engasjement

Vi vet at ambisjoner, energi og stå på-vilje ikke er hverdagskost, og at det ikke er noe vi oppnår gjennom coaching. Vi dyrker fram disse kvalitetene i oss selv og i andre, men ambisjonene er rotfestet i et sterkt ønske om å gjøre det rette.

 

Vi baserer lederskapet på skjønn

Skjønn

Vi arbeider for å ta kloke beslutninger. Vi baserer dem på fakta, og vi vet det er viktig å kjenne markedet og konkurrentene våre godt. Vi tenker nøye gjennom valgene vi tar. Når det oppstår motstridende interesser, prioriterer vi kundene, virksomheten og medarbeiderne våre før oss selv. Men samtidig som vi tar beslutningene alvorlig, så er vi smidige. Vi går nye veier når det er riktig, og vi lar ikke byråkrati stå i veien for å ta beslutninger.

Vi baserer lederskapet på en visjon

Visjon

Vi har tenkt nøye gjennom hvordan vi definerer suksess, og vi står på for å kommunisere denne visjonen på en måte som er enkel, levende og engasjerende for det globale teamet vårt. Vi vet at grunnen til at vi ønsker å oppnå noe er like viktig som hva vi ønsker å oppnå. Vi plasserer beslutningene i en kontekst, og vi gjør det klart hvordan de kommer virksomheten og kundene våre til gode.

 

Vi baserer lederskapet på optimisme

Optimisme

Vi vet skeptiske eller kyniske ledere ikke har de ansatte på sin side. Og selv om vi er realister, er vi alltid optimistiske med tanke på medarbeiderne våre, potensialet deres og framtiden. Vi vet at selvsikkerhet krever energi, og at teamene våre stoler på at vi er en konsekvent kilde til optimisme, selv når vi møter motgang.

Vi baserer lederskapet på ydmykhet

Ydmykhet

Vi har tro på vår egen evne til å få ting gjort og til å håndtere utfordringer, men denne selvtilliten modereres av kunnskapen som følger med lang erfaring. Vi innser at vi ikke alltid har rett, eller at vi ikke alltid er de smarteste i rommet. Vi setter pris på tilbakemeldinger, tar ansvar for manglene våre og vet at når vi lykkes, er det ikke på grunn av oss alene.

Vi baserer lederskapet på uselviskhet

Uselviskhet

Vi vet at lederskap handler om hvordan vi lykkes, og spesielt på hvordan vi hjelper andre med å lykkes. Vi bryr oss om hvordan lederskapet vårt påvirker menneskene vi leder. Vi investerer i dem, utvikler dem og gjør alt vi kan for å hjelpe dem med å oppnå målene sine og gjøre sitt beste for Dell og kundene våre.