|

Dell Cloud Services

Med mindre annet er avtalt skriftlig mellom deg og Dell, er det Dells avtale for nettskyløsninger som styrer salget av Dell Cloud Services- og Dell Software-as-a-Service (SaaS)-produkter til deg.

I tillegg til avtalen for nettskyløsninger er individuelle SaaS-tilbud og nettskybaserte tilbud mer utfyllende beskrevet nedenfor under tjenestebeskrivelsene, tilbudsspesifikasjonene og/eller de kundespesifikke utførelseserklæringene. Disse inneholder viktig informasjon om kjøpet ditt og Dells ytelse ved slike tjenester. Før du bekrefter de detaljerte vilkårene for de SaaS- eller nettskybaserte tilbudene du har kjøpt, ber vi deg gå gjennom tilbudet, bestillingskvitteringen, fakturaen eller kvitteringen fra Dell.

Hvis det ikke vises en tjenestebeskrivelse eller en tilbudsspesifikasjon nedenfor, kan du kontakte din lokale Dell-kundekontakt for å finne ut om denne tjenesten er tilgjengelig i ditt land.