|

Fornyelse av service

Forleng den nåværende serviceavtalen.

Utvid serviceavtalen

Benytt denne sjansen til å utvide den begrensede maskinvareservicen eller serviceavtalen din per telefon eller via nettet for å beskytte investeringen din.

Det er enkelt Ring: 6711-6882

Slik fungerer det:
Først finner du Service-ID-en som er festet til systemet ditt. Denne ID-en er produktserienummeret til PC-en, og består av 5–7 tegn. Ha den tilgjengelig før du ringer for å utvider servicekontrakten eller -avtalen.

Avtaleperiodene varierer. Ring oss for mer informasjon.

Forny eller oppgrader nå