SmartByte Wireless sørger for at videoer og musikk får maksimal båndbredde for smidig strømming uten hakking.