|

Big Data

Lepsze, szybsze decyzje

Nie poprzestawaj na zwykłej fascynacji technologią Big Data — wdroż rozwiązania, którymi zdystansujesz konkurencję. Pomagamy firmom każdej wielkości uzyskać informacje, na podstawie których mogą podejmować lepsze, szybsze decyzje, zwiększyć zadowolenie klientów i opłacalność inwestycji informatycznych.

lepsze, szybsze decyzjeNasza kompleksowa oferta nie obejmuje infrastruktur starszego typu, kosztownych i uzależniających Klientów od pojedynczego dostawcy. Zamiast tego oferujemy modularne rozwiązania z zakresu analityki, integracji, infrastruktury oraz usług w zakresie danych, jak również zarządzania nimi, a także rozwiązania technologiczne i partnerskie. Zwiększ opłacalność rozwiązań informatycznych dzięki systemom zoptymalizowanym pod kątem obciążeń roboczych. Wdroż samoobsługę bez ryzykowania utraty kontroli i konieczności zaczynania każdego projektu od początku. Pozwalamy Klientom realizować inicjatywy w zakresie technologii Big Data na ich własnych warunkach.

Uniezależnienie się od pojedynczego dostawcy oraz odizolowanych rozwiązań

Uniezależnienie się od pojedynczego dostawcy oraz odizolowanych rozwiązań Aby sprostać gwałtownemu przyrostowi danych, Klienci potrzebują innowacyjnej infrastruktury, efektywnego zarządzania oraz dostępu do samoobsługowych funkcji analitycznych. Wielu dostawców rozwiązań Big Data projektuje ja na rozczarowująco skąpą grupę urządzeń (z dostępnych na rynku) bądź zmusza Klientów do przeprowadzania całościowych modernizacji istniejącego sprzętu. Oba te podejścia przekładają się na wyższe koszty i ograniczoną skalowalność. Rozwiązania Dell oferują swobodę wyboru, elastyczność, rewolucyjną opłacalność oraz możliwość integracji z istniejącą infrastrukturą.


Owocne korzystanie z technologii Big Data


Owocne korzystanie z technologii Big Data Sukces organizacji na globalnym rynku coraz bardziej zależy od skutecznego wykorzystania danych. Wprowadzenie tego w życie wymaga skoordynowanego zaangażowania potencjału zarówno informatycznego, jak i biznesowego, a także wdrożenia rozwiązań umożliwiających organizacji stały dostęp do informacji, na podstawie których można podejmować lepsze decyzje. Pomagamy Klientom osiągnąć te cele dzięki usługom planowania, opracowywania i wdrażania architektury — służąc jednocześnie stałą pomocą techniczną świadczoną na światowym poziomie.Zrozumienie technologii Big Data
 

Zrozumienie technologii Big Data Big Data to ciągle przyrastające dane — ustrukturyzowane, hybrydowe oraz pozbawione określonej struktury — które organizacje każdej wielkości generują i zbierają, a następnie przechowują, analizują i zarządzają nimi. Termin ten obejmuje nie tylko zwykle kojarzone z nim, a uzyskiwane na wielką skalę informacje tworzone maszynowo lub pochodzące z mediów społecznych, ale także dane dotyczące klientów, rynków i operacji. Pomagamy firmom zrozumieć, w jaki sposób dzięki efektywnym strategiom mogą one szybko zdystansować konkurencję.

Kontakt ze specjalistą firmy Dell
Nasi partnerzy