|

Chmura obliczeniowa

Uprość wdrażanie chmury

Chmura obliczeniowa nie tylko poprawia procesy biznesowe oraz sprawność operacyjną, ale także na nowo definiuje rolę informatyki. Dodatkowo, przy odpowiednim skoordynowaniu ze strategią organizacji, może zapewnić jej przewagę konkurencyjną. Firma Dell pomaga firmom uprościć wdrażanie chmury. Dysponując dziesięcioletnim doświadczeniem w tworzeniu środowisk infrastruktury rozproszonej, umiemy trafnie dobrać odpowiednie, bezpieczne rozwiązanie klasy enterprise dostosowane do konkretnych potrzeb firmy. Kontakt ze specjalista firmy Dell 

Użytkowanie  Tworzenie Operacje
Użytkowanie Tworzenie Operacje
Korzystaj z bezpiecznych, skalowalnych, dostarczanych jako usługi rozwiązań w zakresie infrastruktury, danych, aplikacji oraz poczty elektronicznej — z dowolnego miejsca, w dowolnym czasie i na dowolnym urządzeniu Uprość wdrażanie infrastruktury oraz obciążeń roboczych, a także zarządzanie nimi dzięki oferowanym przez firmę Dell i przystosowanym do obsługi chmur serwerom, pamięciom masowym, urządzeniom sieciowym oraz oprogramowaniu. Skutecznie zarządzaj środowiskiem przetwarzania rozproszonego, a także monitoruj je w infrastrukturach tradycyjnych i wirtualnych.

Więcej ›

Więcej ›

Więcej ›


 

Dokumenty

  1. Strategia przeniesienia IT w erę chmury obliczeniowej

    Strategia przeniesienia IT w erę chmury obliczeniowej (W języku angielskim)

    2013-08-22

    Dowiedz się, dlaczego chmura stanowi zarówno naturalną ewolucję centrum danych, jak i przyszłość świadczenia usług IT. Ta strategia pozwala organizacjom na ponowne odkrywanie sposobów dostarczania usług IT pod kątem osiągnięcia lepszych wyników biznesowych.

Co to jest chmura obliczeniowa? Strategia, na której zbudowano technologię

Spójna i skuteczna biznesowo strategia w zakresie chmury zależy od współpracy między pracownikami działu IT a kadrą kierowniczą. Tak jak infrastruktura informatyczna nie może funkcjonować w izolacji od ogólnej działalności biznesowej firmy, chmura obliczeniowa nie może istnieć w izolacji od reszty infrastruktury IT.

Zastrzeżone technologie innych dostawców rozwiązań z zakresu chmur wymuszają na Klientach konieczność dostosowania środowiska informatycznego firmy do oferowanych produktów i platform. Jednak chcąc realizować strategię długoterminową, należy stworzyć otwartą infrastrukturę, którą Klient mógłby swobodnie dostosowywać do zmieniających się priorytetów w zakresie działań informatycznych.

Opracowując oraz realizując otwartą strategię chmury obliczeniowej, firma Dell stara się spełnić oczekiwania biznesowe oraz kulturowe. Nasze podejście jest następujące:

  • Chmura obliczeniowa to nie technologia, lecz strategia. Przetwarzanie w chmurze stanowi część całościowej strategii dążącej do przyspieszenia rozwoju, poszerzenia możliwości działania personelu oraz transformacji sposobu prowadzenia działalności. Opracowujemy rozwiązania, które są zgodne z wizją biznesową Klientów i pozwalają ją realizować z maksymalną elastycznością i minimalnym ryzykiem.

  • Chmura obliczeniowa powinna się dostosowywać do konkretnych potrzeb przedsiębiorstw, a nie odwrotnie. Większość firm rozpoczęło korzystanie z chmur, ale każda z nich ma wyjątkowe potrzeby i problemy. Współpracujemy z firmami oraz ich pracownikami, dobierając odpowiednie rozwiązania w zakresie chmury obliczeniowej do realizowanej strategii działalności — bez zakłócania pracy.

  • Najlepsza chmura obliczeniowa to taka, która bezproblemowo integruje się z infrastrukturą firmy. Staramy się unikać całościowej wymiany składników infrastruktury, lecz maksymalnie wykorzystać istniejące środki i tworzyć rozwiązania na podstawie bieżących zasobów, którymi dysponują Klienci. Przetwarzanie w chmurze traktujemy jako logiczną kolej rzeczy, wynikającą z aktualnych preferencji organizacji, a także jako szansę owocnego wykorzystania dostępnych technologii i procesów.

Aby dowiedzieć się więcej, w jaki sposób firma Dell może pomóc opracować i wdrożyć Twoją strategię w zakresie chmury obliczeniowej, skontaktuj się ze specjalistą firmy Dell.

Elastyczne, zintegrowane i bezpieczne rozwiązania w zakresie chmury

Firma Dell uczestniczy w ewolucji chmury obliczeniowej od samego jej początku. Obecnie ponad 50 procent wszystkich chmur publicznych i prywatnych działa na sprzęcie firmy Dell. Dzięki naszej infrastrukturze użytkownicy mobilni mogą korzystać z map cyfrowych, wiadomości e-mail docierają do prawników za pomocą działającej w chmurze poczty elektronicznej, a szpitale i lekarze otrzymują bezpiecznie ponad sześć miliardów zdjęć diagnostycznych.

Korzystaj z naszych sprawdzonych sposobów postępowania
Stosując podejście oparte na rozwiązaniach, firma Dell pomaga Klientom lepiej wykorzystać istniejące środowisko chmury obliczeniowej, oferując elastyczną możliwość dostosowania do konkretnych warunków pracy. Rozwiązania firmy Dell z zakresu chmur eliminują ryzyko towarzyszące architekturom zastrzeżonym, umożliwiając Klientom wprowadzanie lokalnych innowacji stosownie do potrzeb. Firma Dell zapewnia potrzebną pomoc techniczną, architektury wzorcowe oraz platformę wdrożeniową gwarantujące sukces przedsięwzięcia.

Pokieruj przyszłością
Firma Dell ułatwia tworzenie chmury obliczeniowej oraz zarządzanie nią, tak aby można było ją swobodnie dostosowywać do zmieniających się strategii oraz procesów przedsiębiorstwa. Już dzisiaj możesz otworzyć sobie drogę przyszłego rozwoju bez konieczności uzależnienia się od pojedynczego dostawcy rozwiązań.

Firma Dell sprowadza chmurę do wymiaru praktycznego dzięki kompleksowej ofercie usług i rozwiązań. Wierzymy, że najlepszym sposobem jest stworzenie rozwiązań, dzięki którym chmura obliczeniowa będzie działać, spełniając potrzeby Klienta, a nie na odwrót.

Aby dowiedzieć się więcej na temat zalet rozwiązań Dell w zakresie chmur obliczeniowych, skontaktuj się z przedstawicielem handlowym firmy Dell.

Po dołączeniu do społeczności użytkowników chmury obliczeniowej firmy Dell masz dostęp do analiz branżowych oraz informacji o zaletach poszczególnych rozwiązań z zakresu chmur obliczeniowych, a także możesz dzielić się doświadczeniem i pomysłami. Dzięki blogom, filmom, seminariom internetowym oraz innym narzędziom społecznościowym zapoznasz się z najnowszymi wiadomościami, podręcznikami omawiającymi sposoby wykonywania czynności, opiniami ekspertów z branży oraz najbardziej aktualnymi informacjami na temat nowych produktów, które pozwolą Ci sprawnie kontrolować środowisko chmury.