|

Systemy obliczeniowe o wysokiej wydajności (HPC)

Analizy genomiczne
Systemy HPC firmy Dell spełniają nawet wygórowane wymagania dotyczące mocy obliczeniowej. Rozwiązania HPC firmy Dell łączą w sobie wiele systemów wykonujących złożone obliczenia, dzięki czemu można osiągnąć poziom wydajności superkomputera — i to za część jego ceny. 

Korzystaj z szybszego przetwarzania danych w najbardziej wymagających zastosowaniach, obejmujących obliczenia chemiczne, prognozowanie pogody, analizy finansowe oraz projekty inżynierskie, realizując więcej obliczeń w ciągu sekundy, wykonując bezproblemowo najbardziej złożone analizy i szybko uzyskując precyzyjne wyniki. Rozwiązania HPC firmy Dell pomagają Klientom skupić się na głównej działalności, zapewniając potrzebną moc obliczeniową dzięki takim cechom, jak:
  • uproszczona integracja platform x86 oraz technologii opartych na otwartych standardach pomocna w ochronie poczynionych inwestycji technologicznych;
  • solidne, skalowalne i sprawnie działające produkty, opłacalne w dłuższym okresie eksploatacji;
  • ograniczenie kosztów i skrócenie czasu uzyskiwania wyników; 
  • moc obliczeniowa umożliwiająca szybsze analizowanie danych oraz zarządzanie nimi;
  • mniejsze zużycie energii i miejsca, umożliwiające rozbudowę — i oszczędności;
  • kompleksowa oferta usług, obejmująca usługi w zakresie infrastruktury, usługi zatwierdzania i konfiguracji oraz usługi Dell ProSupport;
  • łatwe wdrażanie gwarantujące, że usługi będą szybko gotowe do praktycznej i niezawodnej pracy.

Rozwiązania HPC firmy Dell są wdrażane na całym świecie jako podstawowe środowisko obliczeniowe do prowadzonych przez firmy przemysłowe, uczelnie oraz instytucje państwowe badań mających krytyczne znaczenie dla postępu naukowego oraz gospodarczej i globalnej konkurencyjności. Dzięki bogatej ofercie firmy Dell dla przedsiębiorstw Klienci nabywający systemy HPC coraz częściej uzyskują zintegrowane, gotowe do natychmiastowej pracy rozwiązania i usługi cechujące się większą wydajnością, niezawodnością i prostotą. Dodatkową korzyścią jest współpraca z firmą Dell jako pojedynczym podmiotem odpowiedzialnym za całość procesu projektowania rozwiązań, ich dostarczenie oraz bieżącą obsługę i pomoc techniczną.

Dzięki rozwiązaniom HPC firmy Dell organizacje każdej wielkości zwiększą oszczędności w zakresie zużycia energii oraz wykorzystanie innowacyjnych technologii pomocne w utrzymaniu konkurencyjności.

Aby dowiedzieć się więcej, poproś o kontakt ze specjalistą z firmy Dell ds. systemów HPC.

Kontakt ze specjalistą firmy Dell

DPACK

(W języku angielskim)