|

Rozwiązania firmy Dell w zakresie zabezpieczeń

Lepsze zabezpieczenia, sprawniejsza działalność

Zagrożenia bezpieczeństwa nie tylko narażają Cię na utratę danych — utrudniają działalność Twojej firmy. Jeśli korzystasz ze starszych rozwiązań zabezpieczających systemy IT, które działają niezależnie od siebie, wynikające z tego luki i komplikacje mogą bardzo zmniejszyć wydajność i marnotrawić zasoby, które mogłyby posłużyć do inwestycji w rozwój firmy. Pobierz opracowanie techniczne, aby dowiedzieć się więcej

Na czym polega wyjątkowość zabezpieczeń firmy Dell?
  • Połączenie wszystkich systemów: zmniejszenie luk, redukcja złożoności i ograniczenie ryzyka
  • Wspólne, kontekstowe informacje: aktywna ochrona wszystkich systemów
  • Projekt skoncentrowany na ludziach: zabezpieczenia powstrzymują ataki, nie utrudniając pracy użytkownikom
Usługi zabezpieczeńUsługi zabezpieczeń
Współpraca z firmą Dell w zakresie zarządzanych usług zabezpieczeń, wykrywania zagrożeń, analizowania zabezpieczeń i ryzyka oraz reagowania na incydenty pozwala zwiększyć bezpieczeństwo systemów IT i lepiej zapewniać zgodność z przepisami. Nasi specjaliści z działu Dell SecureWorks gromadzą i analizują kontekstowe dane, przygotowują raporty i udostępniają informacje w całym systemie. Więcej informacji.
 
Skontaktuj się z przedstawicielem firmy Dell , aby dowiedzieć się więcej o naszej kompleksowej ofercie zabezpieczeń systemów IT.