|

Odsprzedaż zasobów i recykling

Zajmiemy się starymi urządzeniami — Ty możesz skupić się na nowych.


Na końcu cyklu eksploatacji, kiedy systemy stają się przestarzałe lub nowe realia wymuszają zmianę, pomagamy klientowi zoptymalizować cały proces. Niektóre komputery mogą wymagać wymiany. Inne będą jeszcze przydatne.

Pojawiają się też wątpliwości związane z prywatnością i bezpieczeństwem danych. Na firmowych serwerach, komputerach stacjonarnych i notebookach przechowuje się przecież poufne i zastrzeżone dane, takie jak osobiste informacje finansowe czy absolutnie poufne informacje dotyczące zdrowia, które nie powinny trafić w niepowołane ręce.

Pomagamy w wycofywaniu zbędnego sprzętu zgodnie z lokalnymi przepisami w sposób bezpieczny dla środowiska. Ułatwiamy ochronę ważnych danych, usuwając z urządzeń znaczniki i etykiety. Usuwamy* również dane z urządzenia zgodnie z normą NIST SP 800-88, a w przypadku niedziałających urządzeń niszczymy dyski twarde, aby zapobiec odzyskaniu informacji z tych nośników.

Kliknij łącze, aby dowiedzieć się, jak uzyskać zgodność z dyrektywą WEEE Unii Europejskiej (w języku angielskim).


 
Rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo danych i dbałość o środowisko naturalne

Recykling zasobów IT                                        
W przypadku urządzeń, które nie nadają się do odsprzedaży, zalecamy recykling zasobów. Aby zapewnić zgodność z przepisami i zasadami ochrony środowiska, zajmujemy się logistyką odpowiedniej utylizacji zużytego sprzętu w sposób zgodny z lokalnymi przepisami prawa.

Odsprzedaż
Jeśli chcesz odsprzedać niepotrzebne rozwiązania, wyślemy systemy do naszej siedziby i oszacujemy ich wartość. Sprzęt niemający należnej wartości zostanie poddany recyklingowi. W przypadku systemów nadających się do odsprzedaży możesz wybrać bezpieczną usługę usuwania danych na miejscu lub w naszej firmie.

Zwrot dzierżawionych zasobów IT

  • W przypadku systemów w leasingu, które osiągnęły koniec cyklu eksploatacji, firma Dell może zająć się logistyką i przetwarzaniem zwrotu urządzeń do dostawcy usług leasingowych. Można wybrać najlepszą opcję zwrotu sprzętu dostawcy usług leasingowych:
  • Tylko transport — przedstawiciele firmy Dell przyjeżdżają do Klienta, pakują sprzęt i odsyłają go z powrotem do dostawcy usług leasingowych.
  • Czyszczenie danych poza siedzibą klienta —przedstawiciele firmy Dell przyjeżdżają do Klienta, pakują sprzęt i odsyłają go do naszego centrum przetwarzania, gdzie następuje trzyetapowe czyszczenie danych na zainstalowanych dyskach. Następnie. sprzęt jest czyszczony i testowany Tak przygotowany sprzęt jest następnie odsyłany do dostawcy usług leasingowych.
  • Czyszczenie danych w siedzibie Klienta —oprócz pakowania i transportu firma Dell wysyła do Klienta pracowników, którzy wykonują trzyetapowe czyszczenie danych na zainstalowanych dyskach twardych, zanim sprzęt opuści siedzibę Klienta.
 
Dostosowujemy się do wyjątkowych potrzeb Klientów.

W zakresie odsprzedaży i recyklingu zasobów firma Dell może zaoferować nietypowe rozwiązania dla Klientów wymagających specyficznych usług lub zintegrowanych wdrożeń. Aby dowiedzieć się, jak możemy Ci pomóc, skontaktuj się z przedstawicielem handlowym firmy Dell EMC.

Kompleksowe informacje o tych usługach zamieszczono na stronie www.dell.com/servicecontracts (W języku angielskim), na której można również zapoznać się z warunkami ich świadczenia.

Odwiedzając tę stronę, dowiesz się także, w jaki sposób możesz spełnić wymagania dyrektywy WEEE.

--------------------------------------------------------------------------------

* Więcej informacji można znaleźć w oświadczeniu firmy Dell dotyczącym usuwania danych z nośników (w języku angielskim). Firma Dell nie udziela porad ani zaleceń odnośnie do potrzeb klienta w zakresie bezpieczeństwa, ani nie gwarantuje większej skuteczności określonej metody usuwania danych względem innych metod. Za ochronę wszelkich poufnych i cennych informacji zawartych na dyskach twardych odzyskiwanych przez firmę Dell odpowiada klient.