|

Usługi doradztwa informatycznego

Rewolucja w sposobie świadczenia pomocy technicznej

Niezależnie od tego, czy obowiązki personelu informatycznego polegają na świadczeniu codziennej pomocy technicznej kilku setkom pracowników, czy dbaniu o utrzymanie złożonej infrastruktury IT o zasięgu globalnym, wymagają one ogromnego wysiłku. Często jednak mimo olbrzymich nakładów pracy działy IT nie potrafią przewidzieć przyszłych potrzeb dotyczących wsparcia technicznego oraz identyfikować pojawiających się możliwości ograniczenia kosztów, ponieważ nie dysponują potrzebnymi narzędziami ani procesami w tym zakresie.
 
Usługi doradztwa informatycznego firmy Dell obejmujące analizę skutków zdarzeń dla całego środowiska i określanie trendów pozwalają Klientom identyfikować problemy z systemem i optymalizować jego wydajność. W ramach usługi doradztwa informatycznego można wybrać jeden z dwóch pakietów, który najlepiej spełni konkretne potrzeby informatyczne:
  • Pakiet podstawowy usług doradztwa informatycznego to nasza podstawowa oferta z uproszczonym zestawem możliwości zapewniającym dostęp do aktywnych raportów i narzędzi analitycznych. Pozwala ona skrócić czas nieplanowanych przestojów. Pakiet obejmuje funkcje, takie jak wyznaczony opiekun Klienta ds. technicznych, kwartalne raportowanie, analizy oraz omówienie usługi, pozwalające efektywnie opracować plan pomocy technicznej.
  • Pakiet strategiczny usług doradztwa informatycznego obejmuje wszystkie składniki pakietu podstawowego rozszerzone o niestandardowe planowanie pomocy technicznej, w ramach którego firma może korzystać z usług opiekuna Klienta ds. technicznych, kwartalnego raportowania oraz wizyt serwisowych. Razem możemy stworzyć plan pomocy technicznej zgodny z kluczowymi celami prowadzonej działalności biznesowej.
Wybierając pakiet podstawowy bądź strategiczny, klient uzyskuje dostęp do fachowych porad, które pozwalają zminimalizować przestoje i zmaksymalizować wydajność oraz oszczędności.