|

Usługi odzyskiwania zasobów i recyklingu

Sprzedaż i świadczenie przez firmę Dell usług odsprzedaży zasobów i recyklingu podlega warunkom opisów usług i danych technicznych oferty podanym niżej.