|

Nasi pracownicy | Angela Fox

AngelaOd jak dawna pracujesz w firmie Dell i jakie były przez ten czas Twoje zadania?

 • Od stycznia 2007 r. do stycznia 2009 r.: dyrektor wykonawczy działu rozwiązań w Australii i Nowej Zelandii
 • Od lutego 2009 r. do października 2009 r.: dyrektor wykonawczy działu rozwiązań w regionie Azji i Pacyfiku oraz Japonii (sektor publiczny)
 • Od października 2009 r. do września 2010 r.: urlop macierzyński
 • Od października 2010 r. do marca 2011 r.: dyrektor wykonawczy działu rozwiązań w regionie Azji i Pacyfiku oraz Japonii (sektor publiczny)
 • Od kwietnia 2011 r. do listopada 2012 r.: dyrektor wykonawczy działu rozwiązań w regionie Azji i Pacyfiku oraz Japonii (sektor publiczny i duże przedsiębiorstwa)
 • Od listopada 2012 r.: wiceprezes ds. infrastruktury i systemów chmury (I&CC) w regionie Azji i Pacyfiku oraz Japonii

Jakie obowiązki obejmuje Twoje obecne stanowisko?

Do moich zadań należy dbanie o rozwój działu I&CC firmy Dell w regionie Azji i Pacyfiku oraz Japonii, a także pełnienie funkcji menedżera generalnego ds. usług i umożliwianie wszystkim jednostkom biznesowym działu usług maksymalnego uczestnictwa w sukcesie firmy Dell.

Jak postrzegasz kulturę firmy Dell?

Uważam, że atmosfera w firmie Dell sprzyja integracji, wzajemnemu szacunkowi oraz innowacyjności. Firma Dell wprowadza nowe strategie i podejścia zgodne ze zmianami spowodowanymi ewolucją rynku, a przede wszystkim dba o swoich pracowników.

Co według Ciebie powinny wiedzieć osoby zainteresowane pracą u nas?

Działamy w nieustannie zmieniającej się branży, co wymaga odporności na ciągłe zmiany sytuacji. Pracownicy muszą mieć zdolność do przystosowywania się do potrzeb rynku, a jednocześnie do działania w warunkach niepewności.

Dlaczego nadal u nas jesteś?

Jestem zafascynowana możliwościami wywierania wpływu na wyniki firmy przeze mnie i przez cały zespół. Rozwiązania dla przedsiębiorstw są podstawą naszej strategii przekształcania przedsiębiorstwa. Osiągnięcie tych celów jest jednak możliwe tylko dzięki odpowiednim pracownikom. Uważam, że członkowie mojego zespołu inspirują rozwój firmy Dell oraz kierują się pasją, duchem zdrowej rywalizacji i skromnością.

Jakie były Twoje ostatnie projekty oraz najważniejsze chwile w Twojej karierze w firmie Dell?

Jako członek zespołów kierowniczych ds. sektora publicznego oraz dużych przedsiębiorstw (PLE) w regionie Azji i Pacyfiku oraz Japonii odgrywam kluczową rolę w przekształcaniu działalności działu rozwiązań. Moja aktywność obejmuje między innymi wspieranie skutecznego wdrażania naszych zasobów, stałego rozwoju zespołu sprzedawców oraz możliwości świadczenia usług kompleksowych.

Najważniejsze etapy kariery:

 • Rozwój działu rozwiązań (w tym segmentu przedsiębiorstw i usług w całym pionie APJ PLE).
 • Współtworzenie rady różnorodności w regionie APJ oraz ustanowienie takich samych jednostek w Australii i Nowej Zelandii.
 • Biznesowe lub zawodowe sukcesy i osiągnięcia pracowników, którzy mi podlegają.

Jakie były Twoim zdaniem pozytywne rezultaty zmiany strategii firmy Dell?

Przekształcenie działu rozwiązań jest kluczowe dla ciągłego rozwoju firmy Dell i utrzymania konkurencyjności na rynku. O naszym zaangażowaniu w ten proces świadczą dotychczasowe przejęcia różnych spółek (np. Compellent, KACE, EQL i Force10), inwestycje w rekrutowanie specjalistów oraz stała modernizacja działu sprzedaży przez globalne wdrażanie takich przedsięwzięć, jak CCV (Creating Customer Value). Działania te mają bezpośredni wpływ na poziom zaangażowania w relacje z klientami oraz zróżnicowanie oferty produktów firmy Dell rozwiązujących ich potrzeby biznesowe.

Na czym polega Twoja rola w umożliwianiu klientom rozwoju i sukcesu?

Rozwiązania opracowywane i oferowane w regionie przez mój zespół ułatwiają klientom osiąganie celów związanych z ich działalnością. Moim głównym zadaniem jest wspieranie zespołu w tych działaniach — bezpośrednio przez aktywną współpracę z klientami lub pośrednio w ramach inicjatyw i programów ułatwiających pracę.

Co wyróżnia firmę Dell na tle innych pracodawców?

Nasze zaangażowanie w strategię opartą na pracownikach. Ukierunkowanie firmy na rozwój ludzi w środowisku sprzyjającym integracji i różnorodności zapewnia każdemu pracownikowi udział w działaniach liderów i możliwość kształtowania kierunku ewolucji przedsiębiorstwa.

oferty pracy w firmie dellOferty pracy w firmie Dell

Explore our locations worldwide

placówki dell na świecie Placówki Dell na świecie

Podobne filmy

 • Usuń CareersOurPeople_Leonor.jpg
  Our People | Leonor
  2:4
  Usuń careers-ourpeople-vanice.jpg
  Our People | Vanice
  2:10