|

Odpowiedzialność korporacyjna

Nasze zobowiązanie

Program Powering the Possible firmy Dell to świadectwo naszego zaangażowania w wykorzystanie nowych technologii i wiedzy specjalistycznej w celu poprawy warunków życia wszystkich ludzi. Jesteśmy odpowiedzialni za realizację tych celów wobec klientów, pracowników i akcjonariuszy.


Społeczności
(w języku angielskim)
Środowisko
(w języku angielskim)
Różnorodność i włączenie
Społeczności Środowisko Różnorodność i włączenie
W ramach współpracy z instytucjami non-profit oferujemy technologię, wiedzę specjalistyczną i fundusze ułatwiające rozwiązanie pilnych problemów społecznych i przekształcenie naszych społeczności. Dzięki innowacjom w zakresie opakowań, sprawności energetycznej i e-recyklingu nasi klienci mogą osiągać więcej, zużywając mniej zasobów i minimalizując wpływ na środowisko. W firmie Dell stwarzamy wszystkim pracownikom możliwości realizowania własnych koncepcji w środowisku, które wspiera szeroką wymianę myśli i inspiruje do innowacyjności.

Łańcuch dostaw
(w języku angielskim)
Raporty
(w języku angielskim)
Zarządzanie
(w języku angielskim)
Łańcuch dostaw Raporty Zarządzanie
Nasi globalni dostawcy stanowią część procesu dostarczania rozwiązań technologicznych. Wymagamy od nich (tak jak od siebie) przestrzegania praw człowieka i odpowiedzialności za środowisko naturalne. Dokładamy wszelkich starań, aby prowadzić działalność zgodnie z zasadami etyki i uczciwości. Działamy w transparentny sposób i angażujemy zainteresowane strony w przedsięwzięcia, których celem jest większa odpowiedzialność społeczna. Zmiana i ewolucja to terminy definiujące firmę Dell, ale niezmiennie kierujemy się uczciwością. Prowadzimy działalność biznesową zgodnie z zasadami etyki, przepisami prawa i własnym, rygorystycznym kodeksem postępowania.