|

Różnorodność i włączenie

Różnorodność i włączenie
W firmie Dell stwarzamy wszystkim pracownikom możliwości realizowania własnych koncepcji w środowisku, które wspiera szeroką wymianę myśli i inspiruje do innowacyjności. Dbając o różnorodność, otwartość i integrację w naszej działalności, zapewniamy klientom najlepszą obsługę zgodnie z ich potrzebami.

Strategia firmy Dell w tym zakresie jest oparta na trzech solidnych filarach — miejscu pracy uwzględniającym wszystkie różnice, trosce o zewnętrzne relacje ze społecznościami i organizacjami oraz rozwoju zróżnicowanego zespołu pracowników. Stale zmieniamy i dostosowujemy nasze podejście, aby słuchać i rozumieć pracowników, zapewniać im poszanowanie i ułatwiać kształtowanie kierunku rozwoju naszej firmy.
Tworzenie otwartego, zintegrowanego miejsca pracy Tworzenie zintegrowanego, otwartego miejsca pracy
W zróżnicowanych, zintegrowanych zespołach pracownicy czują się docenieni, zaangażowani i zainspirowani do jak najlepszej pracy na rzecz klientów.
Więcej informacji ›
Dbanie o zewnętrzny wizerunek Dbanie o zewnętrzny wizerunek
Trwałe relacje z partnerami pozwalają firmie Dell realizować strategię różnorodności, otwartości i integracji.
Dowiedz się więcej ›
Rozwój zróżnicowanego miejsca pracy Rozwój zróżnicowanego zespołu
Aby spełniać oczekiwania klientów, musimy z zaangażowaniem budować odpowiedni zespół w oparciu o zasadę różnorodności.
Więcej ›
Grupy pracowników Employee Resource Groups Grupy pracowników Employee Resource Groups (ERG)
Grupy pracowników ERG to platforma, która ułatwia nawiązywanie kontaktów, rozwój przywództwa, pracę na rzecz społeczności w ramach wolontariatu i osiąganie odpowiednich wyników biznesowych.
Sprawdź grupy pracowników ERG ›

oferty pracy w firmie dellOferty pracy w firmie Dell