|

Konfiguracja i wdrażanie — użytkownicy

Sprzedaż i świadczenie przez firmę Dell usług zarządzania obrazami, wdrażania i konfiguracji dla użytkowników podlega warunkom opisów usług i danych technicznych oferty podanym niżej.