|

Konfiguracja i wdrażanie — przedsiębiorstwa

Sprzedaż i świadczenie przez firmę Dell usług wdrażania i konfiguracji dla przedsiębiorstw podlega warunkom opisów usług i danych technicznych oferty podanym niżej.