|

Oferty dla absolwentów studiów wyższych i MBA

Jak wygląda Twoja przyszłość?

Jesteś na dobrej drodze, aby zostać liderem. Dyplom, który zamierzasz uzyskać, przygotuje Cię do podejmowania ważnych decyzji strategicznych, uwzględniających całokształt sytuacji. Oferujemy wiele staży dla absolwentów studiów i MBA, pozwalających uzupełnić wiedzę akademicką o doświadczenie praktyczne.

Dowiedz się więcej o naszych programach praktyk i rozwoju, dzięki którym podniesiesz swoje umiejętności zawodowe i rozpoczniesz karierę, dołączając do zespołu, który inspiruje do zgłaszania nowych pomysłów. Pokaż nam, na co Cię stać, a my pomożemy Ci rozwinąć skrzydła. 

Dell oferuje także praktyki trwające cztery, sześć lub osiem miesięcy w ciągu roku. Są one przeznaczone dla studentów i absolwentów studiów zapisanych na formalny program staży na akredytowanej uczelni. Za wykonywaną u nas pracę otrzymasz zaliczenie na uczelni. Praktyki są dostępne w Stanach Zjednoczonych, Chinach i Irlandii w działach technicznym, bezpieczeństwa, usług globalnych, finansów, marketingu i innych!

Rozpoczynasz swoją ścieżkę zawodową?
Kariera
w firmie Dell (w jęz. ang.)

Dell Careers Facebook Dell Careers Twitter Life at Dell Instagram Dell Careers YouTube Dell Careers LinkedIn

Kariera w firmie DellKariera w firmie DellKariera w firmie DellKariera w firmie Dell

Program rozwoju z wprowadzeniem dla absolwentów (Jump Start Graduate Development Program)Program rozwoju z wprowadzeniem (Jump Start Development Program)

W ramach stałego zaangażowania firmy Dell w rozwój młodych profesjonalistów uruchomiliśmy Program rozwoju z wprowadzeniem dla absolwentów (Jump Start Graduate Development Program). Jego celem jest ułatwienie włączenia się w środowisko pracy i kulturę firmy Dell osobom, które niedawno ukończyły studia.

Program obejmuje kursy realizowane przez nowo zatrudnionych absolwentów w ciągu pierwszego roku pracy w firmie Dell. Dzięki temu absolwenci zdobywają wiedzę i zasoby ułatwiające dostosowanie się do kodeksu kultury firmy Dell, nawiązanie relacji, stworzenie sieci profesjonalnych znajomości, opracowanie planu rozwoju kariery i nie tylko!

Program obejmuje kursy prowadzone przez instruktorów i realizowane samodzielnie, dzięki którym nowo zatrudnieni absolwenci mogą rosnąć i rozwijać się w firmie Dell. Uczestnicy programu mają też okazję do współpracy z innymi członkami i kierownikami zespołów oraz budowania sieci relacji z nimi, co pomaga w tworzeniu wizji swojej kariery w firmie Dell.

Jump Start Graduate Development Program umożliwia nowo zatrudnionym absolwentom:

 • Dostosowanie się do kodeksu kultury firmy Dell.
 • Nawiązanie i budowanie relacji ze współpracownikami i liderami.
 • Ustalenie swoich mocnych punktów i wyrobienie sobie marki.
 • Zbudowanie sieci relacji wspierających pracę i rozwój zawodowy.

Firma Dell chętnie zatrudnia absolwentów. Oferujemy też różnego rodzaju praktyki w kilku obszarach naszej działalności, dzięki czemu pomagamy studentom lepiej poznać naszą kulturę i możliwości rozwoju kariery. Poniżej można znaleźć informacje na temat konkretnych możliwości praktyk:

Program praktyk z zakresu księgowości

Praktyki z zakresu księgowości

Kto: wybrani studenci pięcioletnich studiów z zakresu księgowości lub ich odpowiednika
Miejsce: Stany Zjednoczone
Czas trwania praktyk: jedenaście tygodni w okresie letnim


Program praktyk z zakresu księgowości to 11-tygodniowy intensywny program oferujący możliwość rozwoju dla studentów i absolwentów 5-letnich studiów z zakresu księgowości (lub studentów realizujących program, który obejmuje ekwiwalent godzin wymaganych, aby zostać licencjonowanym biegłym księgowym). Program umożliwia stażystom zdobycie praktycznego doświadczenia dzięki realizacji przynajmniej jednego konkretnego projektu, który kończy się prezentacją przed przedstawicielami kadry zarządzającej. Praktyki letnie obejmują także imprezy integracyjne skierowane do praktykantów, serie wykładów prezentowanych przez kierownictwo firmy, a także dają okazję do tworzenia sieci kontaktów z uczestnikami innych programów rozwoju kariery w firmie Dell i współpracownikami.

Praktyki inżynierskie i informatyczne

Praktyki inżynierskie

Kto: studenci, studenci studiów magisterskich i doktoranckich wybranych kierunków inżynierskich
Miejsce: cały świat
Czas trwania praktyk: od dziesięciu do dwunastu tygodni w okresie letnim

 


Odbywając praktyki inżynierskie w firmie Dell, będziesz mieć możliwość pracy w jednym z następujących obszarów:

 • Rozwój produktów: rozwój w zakresie inżynierii mechanicznej i elektrycznej, tworzenie technologii Dell i strategii innowacji, opracowywanie rozwiązań z zakresu oprogramowania oraz walidacja testów.
 • Inżynieria produkcji: inżynieria jakości, inżynieria sprzętu, inżynieria produkcji, inżynieria procesów oraz badania techniczne.
 • MIS: rozwój oprogramowania, analiza systemów biznesowych oraz analiza techniczna.
 • Obsługa klienta: wsparcie techniczne i obsługa techniczna
 • Witryna sprzedażowa Dell.com: inżynieria rozwoju oprogramowania oraz projektowanie doświadczeń użytkownika.
 • Rozwój oprogramowania dla przedsiębiorstw: bezpieczeństwo sieci, chmury obliczeniowe, zarządzanie informacjami, Big Data, zarządzanie systemowe, rozwój oprogramowania.
 • Badania i rozwój: badania i rozwój zaawansowanych technologii nowej generacji i produktów marki Dell, mobilność, centrum danych, Internet i znacznie więcej!
 • Bezpieczeństwo: bezpieczeństwo cybernetyczne, wykrywanie oszustw, weryfikacja, szyfrowanie, cybeprzestępczość.
 • Rozwój chmur obliczeniowych: strategie migracji, wdrażanie platform w chmurze, zarządzanie aplikacjami przedsiębiorstw oraz zaawansowane technologie centrów danych.
 • Analityka danych: analityka bezpieczeństwa na potrzeby wywiadu, analiza danych, opracowanie algorytmów oraz statystyki.

Program praktyk z zakresu finansów

Praktyki z zakresu finansów

Kto: wybrani studenci oraz studenci MBA w dziedzinie finansów
Miejsce: Stany Zjednoczone
Czas trwania praktyk: od dziesięciu do dwunastu tygodni w okresie letnim


Program praktyk z zakresu finansów to 10–12 tygodni intensywnego rozwoju dla studentów i absolwentów kierunków finansowych. Program umożliwia praktykantom zdobycie praktycznego doświadczenia dzięki realizacji przynajmniej jednego konkretnego projektu, który kończy się prezentacją przed przedstawicielami kadry zarządzającej. Praktyki letnie obejmują także imprezy integracyjne skierowane do praktykantów, serie wykładów prezentowanych przez kierownictwo firmy, a także dają okazję do tworzenia sieci kontaktów z uczestnikami innych programów rozwoju kariery w firmie Dell Technologies i współpracownikami.

Praktyki z zakresu operacji globalnych

Praktyki z zakresu operacji globalnychKto: kandydaci na studia MBA oraz studenci z wybranych uczelni
Miejsce: Stany Zjednoczone
Czas trwania praktyk: od dziesięciu do dwunastu tygodni w okresie letnim

Dołącz do światowej klasy łańcucha dostaw operacji globalnych, gdzie możesz zostać inicjatorem trwałych zmian, budując jednocześnie długoterminową karierę. Nasi utalentowani eksperci w dziedzinie łańcucha dostaw oraz porównywania procesów i możliwości wspierają strategię transformacji firmy. Dzięki wewnętrznym programom szkoleniowym i rozwojowym z zakresu łańcucha dostaw pozwalającym naszym pracownikom budować karierę, stworzyliśmy środowisko, które inspiruje, łączy i pozwala członkom naszych zespołów odnosić sukcesy na co dzień.

Praktyki z zakresu sprzedaży globalnej i operacji biznesowych

Praktyki z zakresu sprzedaży globalnej i operacji biznesowychKto: kandydaci na studia MBA oraz studenci z wybranych uczelni
Miejsce: Stany Zjednoczone oraz Indie
Czas trwania praktyk: od dziesięciu do dwunastu tygodni w okresie letnim

Program praktyk letnich z zakresu sprzedaży globalnej i operacji biznesowych, trwający od 10 do12 tygodni, pozwala poznać projekty wewnętrzne, które wspierają pozytywne zaangażowanie klientów oraz optymalizację całości doświadczeń związanych z zamówieniami. Praktyki mogą odbywać się w następujących działach: planowania i analizy sprzedaży globalnej; sprzedaży, finansów i operacji w rejonie Ameryk; analityki danych; operacji sprzedaży wewnętrznych, strategii i operacji cenowych oraz operacji sprzedaży partnerskich w rejonie Ameryk.

Praktyki z zakresu usług globalnych i wdrożeń

Praktyki z zakresu usług globalnych i wdrożeń

Kto: kandydaci na studia MBA oraz studenci z wybranych uczelni
Miejsce: cały świat
Czas trwania praktyk: od dziesięciu do dwunastu tygodni w okresie letnim


Usługi globalne i wdrożenia są realizowane przez zespoły ds. operacji globalnych, w tym zespoły ds. obsługi klienta, łańcucha dostaw, usług profesjonalnych, zespoły operacyjne ds. marketingu i sprzedaży, finansów, inżynierii i inne. Zadania stanowią połączenie zarządzania projektem oraz konsultacji wewnętrznych. Od praktykantów dołączających do zespołu oczekujemy stosowania wysokich umiejętności konsultacyjnych dotyczących szeregu procesów związanych z rozwojem działalności, w tym: fuzji i przejęć, udoskonalania operacji, redukcji kosztów oraz optymalizacji działań. 

Praktyki z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi 

Praktyki z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi

Kto: studenci studiów licencjackich i magisterskich
Miejsce: Stany Zjednoczone
Czas trwania praktyk: od dziesięciu do dwunastu tygodni w okresie letnim


Program praktyk z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w firmie Dell powala studentom poznać możliwości firmy Dell w dziale kadr oraz obejmuje uczestnictwo w projektach kadrowych związanych z wynagrodzeniami i świadczeniami globalnymi, pozyskiwaniem talentów, operacjami kadrowymi i innymi.

Praktyki informatyczne

Praktyki informatyczne

Kto: wybrani studenci studiów licencjackich oraz magisterskich
Miejsce: Stany Zjednoczone, region EMEA
Czas trwania praktyk: od dziesięciu do dwunastu tygodni w okresie letnim


Praktyki informatyczne w firmie Dell to program trwający od 10 do 12 tygodni, przeznaczony dla najlepszych studentów i absolwentów. W ramach praktyk informatycznych będziesz realizować ambitne, strategiczne i operacyjne projekty. Znajdziesz się pod opieką kierownika, któremu będzie zależało na Twoim sukcesie. Przedstawi on szczegółowy plan projektu, a także będzie spotykać się z Tobą indywidualnie w celu zapewnienia wsparcia i możliwości budowania sieci kontaktów wewnątrz firmy.

Praktyki z zakresu marketingu

Praktyki z zakresu marketingu

Kto: kandydaci na studia MBA oraz studenci z wybranych uczelni
Miejsce: cały świat
Czas trwania praktyk: od dziesięciu do dwunastu tygodni w okresie letnim

 


W ramach programu praktyk z zakresu marketingu zapraszamy studentów wybranych uczelni, aby dołączyli do pracowników działu marketingu firmy Dell na okres od 10 do 12 tygodni. Praktykanci wnoszą świeże spojrzenie na kluczowe projekty strategiczne, a program stanowi niesamowitą okazję do nauki oraz rozwoju kariery. Zakres praktyk może obejmować: budowanie wizerunku marki, organizowanie wydarzeń, zarządzanie produktem, media społecznościowe, komunikację wewnętrzną, public relations, marketing terenowy, wywiad marketingowy i inne.

Dell oferuje pracownikom wsparcie rozwoju na każdym etapie kariery, a także możliwość uczestnictwa w szeregu rotacyjnych programów rozwoju zawodowego. Poniżej przedstawiono bardziej szczegółowe informacje, które pozwolą pracownikom wybrać odpowiedni program rozwoju:

Globalny program rozwoju przywództwa dla absolwentów w obszarze usług biznesowych
Globalny program rozwoju przywództwa dla absolwentów w obszarze usług biznesowychKto: niedawno zakwalifikowani absolwenci studiów wyższego stopnia władający dwoma językami europejskimi
Miejsce: Irlandia
Czas trwania: 24 miesiące
Poziom: szczebel podstawowy
Globalny program rozwoju przywództwa dla absolwentów w obszarze usług biznesowych oferuje im możliwość zdobycia doświadczenia w działających dynamicznie działach finansowych i usługowych. Będą oni rozwijać umiejętności, biorąc udział w szeroko zakrojonym programie szkoleniowym, wykorzystującym między innymi metodologie Lean Six Sigma oraz Toastmasters. Absolwenci rozpoczną pracę w dziale EMC na stanowisku analityka biznesowego (na szczeblu podstawowym), zdobywając doświadczenie w różnych obszarach operacyjnych, analitycznych oraz finansowych, współpracując z zespołem kierowniczym oraz uczestnicząc w projektach wielofunkcyjnych.

Po ukończeniu dwuletniego programu obejmującego 5 różnych rotacji rozpoczną pracę w dziale EMC GBS — zależnie od aktualnych potrzeb biznesowych organizacji, a także kwalifikacji oraz aspiracji własnych.

Globalny program rozwoju przywództwa w obszarze usług dla przedsiębiorstw
Globalny program rozwoju przywództwa w obszarze usług dla przedsiębiorstwKto: niedawni absolwenci, którzy uzyskali tytuł licencjata lub MBA
Miejsce:
cały świat (Hopkinton, Massachusetts; Brentford, Zjednoczone Królestwo; Szanghaj, Chiny)
Czas trwania: dwa lata
Poziom: szczebel podstawowy
Globalny program rozwoju przywództwa w obszarze usług (Global Services Leadership Development Program) to program rotacyjny, na który składają się cztery sześciomiesięczne rotacje. W ramach realizowanych zadań uczestnicy będą mieli okazję zmierzyć się z realiami różnych obszarów globalnych usług dla przedsiębiorstw, między innymi obsługą klienta, usługami specjalistycznymi, strategią i działalnością operacyjną, a także organizacją strategii wejścia na rynek. Chcemy kształcić przyszłych liderów poprzez strategiczne doświadczenia w obszarze globalnych usług dla przedsiębiorstw, podstawowe szkolenia z zakresu przywództwa i profesjonalnych umiejętności współpracy w ramach sieci kontaktów. Program pozwala naszym współpracownikom na szybszy rozwój kariery, zapewnia wysoką wydajność działalności i kształtuje zdolność do strategicznego myślenia. Poszukujemy osób, które mają zdolność strategicznego myślenia i rozwiązywania problemów. Umiejętność realizowania kilku zadań jednocześnie w dynamicznym, ulegającym szybkim zmianom środowisku technicznym i predyspozycje do pełnienia roli świadomego przywódcy to kluczowe cechy, które pozwolą osiągnąć sukces w ramach tego programu.

Globalny program dla współpracowników w obszarze usług
 

Globalny program dla współpracowników w obszarze usług Kto: absolwenci na szczeblu podstawowym z maksymalnie pięcioletnim doświadczeniem
(w zależności od roli w ramach programu)
Miejsce: cały świat
Czas trwania: 18–30 miesięcy (w zależności od roli w ramach programu)
Poziom: szczebel podstawowy lub średni
Globalny program dla współpracowników w obszarze usług (Global Services Associate Program) umożliwia rekrutację i zatrudnianie pracowników na szczeblu lokalnym oraz szkolenie ich na poziomie centralnym w jednej z 10 globalnych placówek szkoleniowych. Uczestnicy wezmą udział w ustrukturyzowanym programie, który stanowi połączenie intensywnego kształcenia i praktycznego doświadczenia zdobywanego w ramach wielotygodniowego szkolenia w grupie kandydatów. Szkolenie w grupie kandydatów obejmuje wprowadzenie do dziedziny pamięci masowych, najlepszych praktyk i metodologii, a także sposobu prowadzenia działalności przez Dell EMC. Uczestnicy szkolenia będą mieli okazję zdobyć praktyczne doświadczenie podczas pracy z produktami i platformami Dell EMC oraz narzędziami infrastruktury pamięci masowych. Ponadto uczestnicy uzyskają podstawową wiedzę niezbędną do uzyskania certyfikatów technicznych (Dell EMC i innych).

To szeroko zakrojone szkolenie techniczne jest połączone z rozbudowanym kształceniem w zakresie kompetencji zawodowych oraz umiejętności niezbędnych do wykonywania danej roli. Na zakończenie szkolenia w grupie kandydatów uczestnicy będą przekierowywani na odpowiednie stanowiska pełnoetatowe. Na tym etapie uczestnicy będą wykonywać codzienne obowiązki związane z pracą na danym stanowisku pod czujnym okiem opiekuna oraz kontynuować rozwój, aby zapewnić, że ich umiejętności są dostosowane do potrzeb spółki i branży IT. Uczestnicy podlegają ocenie dwa razy do roku. Mogą wówczas uzyskać podwyżkę uznaniową. Ukończenie programu skutkuje zakwalifikowaniem się do awansu na kolejny poziom zawodowy w ramach danej jednostki biznesowej.

Program rotacji w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi
Program rotacji w obszarze zarządzania zasobami ludzkimiKto: studenci i absolwenci studiów magisterskich na kierunkach związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi
Miejsce: cały świat
Czas trwania: od dwóch do trzech lat
Poziom: szczebel podstawowy
Program rotacji w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi firmy Dell opracowano z myślą o wykształceniu zespołu dobrze wykwalifikowanych profesjonalistów w dziedzinie HR, którzy potrafią wprowadzać innowacje, myśleć strategicznie, budować silne relacje z klientami i skupiać się na ich potrzebach, przyczyniać się do osiągania coraz lepszych wyników i nadawać kierunek rozwojowi obszaru HR w firmie Dell Technologies w przyszłości.

Uczestnicy zazwyczaj zyskują doświadczenie na przydzielonych stanowiskach związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi, stosownie do prowadzonej działalności, w rolach charakterystycznych dla obszaru HR, takich jak wynagrodzenia, pozyskiwanie utalentowanych pracowników lub świadczenia, czy też w ramach kluczowego projektu strategicznego lub działalności strategicznej.

Program rozwoju przywództwa w obszarze IT dla absolwentów z tytułem MBA

Program rozwoju przywództwa w obszarze IT dla absolwentów z tytułem MBAKto: wybrani absolwenci z tytułem MBA
Miejsce: Bangalore, Indie
Czas trwania: dwa lata
Poziom: absolwenci studiów MBA (w trakcie kariery)
Globalny program rozwoju przywództwa w obszarze IT dla absolwentów z tytułem MBA daje utalentowanym i ambitnym kandydatom szansę na wykorzystanie zdobytego wykształcenia, zdolności przywódczych i zamiłowania do technologii w celu rozwoju umiejętności technicznych, biznesowych i doradczych, które są niezbędne współczesnym przywódcom w dziedzinie technologii.

Program rozwoju przywództwa w obszarze IT obejmuje cztery różne 6-miesięczne rotacje w ramach organizacji IT, umożliwiając regularny kontakt z kadrą kierowniczą oraz współtworzenie solidnej sieci profesjonalistów. Uczestnicy zyskają też możność wzięcia udziału w solidnym programie szkoleniowym, a także wymagających zadaniach, których celem jest rozwiązywanie rzeczywistych problemów biznesowych w ramach współpracy w zespole na szczeblu globalnym.

Program rozwoju w obszarze marketingu

Program rozwoju w obszarze marketinguKto: niedawni absolwenci, którzy uzyskali tytuł MBA ze specjalnością marketingową
Miejsce: Stany Zjednoczone
Czas trwania: od dziewięciu do dwunastu miesięcy
Poziom: średni (4–6 lat odpowiedniego doświadczenia)

W ciągu roku od ukończenia studiów MBA i przyjęcia pełnoetatowego stanowiska w dziale marketingu uczestnik zostanie objęty programem rozwoju w obszarze marketingu na okres od dziewięciu do dwunastu miesięcy. W ramach przydzielonych zadań strategicznych w różnych działach organizacji będzie on współpracował z rozmaitymi zespołami w obszarach takich jak: operacje marketingowe, marketing produktów czy marketing regionalny. Będzie mógł także uczestniczyć w ustrukturyzowanych, wyjątkowych szkoleniach, pracach na rzecz społeczności oraz warsztatach, wzbogacać wiedzę oraz umiejętności dzięki kontaktowi z kadrą kierowniczą (w ramach systemu opieki i nadzoru oraz organizowanych wydarzeń) oraz owocnie współpracować z innymi uczestnikami programów rozwojowych, w tym w ramach rozrastającej się sieci osób, które ukończyły program. Te wszechstronne doświadczenia pozwolą mu również określić najbardziej odpowiednią dla siebie rolę w firmie Dell.