|

Nauka w firmie Dell

Ty i firma Dell rozwijacie się razem

Rozwój zawodowy to odkrywczy proces, który pomaga Ci znaleźć wspólne elementy Twoich aspiracji i celów firmy Dell. Firma Dell to ucząca się organizacja, a rozwój zawodowy i osobisty to element naszej kultury. W firmie Dell istnieje mnóstwo programów pozwalających zdobyć nowe umiejętności na obecnym stanowisku oraz rozwijać zdolności przywódcze.

oferty pracy w firmie dellOferty pracy w firmie Dell

Rozwój w firmie Dell

Zależy nam, aby rozwijać pewność siebie, motywację i umiejętności wszystkich członków zespołu, pozwalając im w pełni wykorzystać swój potencjał. Rozwój zawodowy w naszej firmie polega na współpracy między poszczególnymi pracownikami, ich liderami, mentorami i całą organizacją. Dzięki współpracy można powiązać aspiracje i zainteresowania każdej osoby z celami i strategią przedsiębiorstwa, realizując konkretny plan działań.

Rozwijamy inspirujących liderów, którzy pomagają członkom własnego zespołu wykorzystywać swoje najlepsze cechy i działać w interesie klientów.

Globalny program szkoleń firmy Dell

Bycie inspirującym liderem wymaga wielu różnych umiejętności, takich jak myślenie strategiczne, słuchanie, rozwiązywanie problemów, podejmowanie decyzji i motywowanie innych, by jak najlepiej funkcjonowali. Liderzy w szybkim, globalnym środowisku pracy w firmie Dell wymagają dodatkowych umiejętności — muszą prowadzić zespoły rozrzucone po całym świecie, kierować zdalnymi pracownikami i rozumieć zróżnicowane kultury.

Aby rozwijać te umiejętności przywódcze na wszystkich poziomach organizacji — od członków zespołu, przez początkujących kierowników, po dyrektorów najwyższego szczebla, opracowaliśmy kompleksowe programy rozwoju. Ten wszechstronny program zwiększa zaangażowanie i wspiera inspirujące przywództwo w strategiach, priorytetach i celach firmy Dell.

Programy rozwoju dla kierownictwa

Program szybkiego startu dla kierownictwa (Executive Rapid Start Program) obejmuje specjalny plan wprowadzający i zasoby, które pomagają nowym kierownikom szybciej osiągnąć dobre wyniki. Plan i zestaw narzędzi zapewnia zasoby i pomoc w lepszym poznaniu kultury, działalności i organizacji firmy Dell. Kierownicy mogą też korzystać z ukierunkowanych programów dla liderów i szkoleń wspierających ich rozwój.

Rozwój kierowników i dyrektorów

Nowi liderzy uczestniczą w programie „Podstawy przywództwa” (Foundations of Leadership), by łatwo objąć nową rolę. Liderzy zaczynający pracę w roli dyrektora uczestniczą w specjalnym programie dla dyrektorów (Director Leadership Program), który rozwija ich umiejętności biznesowe i daje im okazję do nauki od kierownictwa wyższego szczebla w firmie Dell. Po zakończeniu programu można uczestniczyć w dodatkowych warsztatach i prowadzonych przez liderów sesjach, by rozwijać umiejętności przywódcze.

Rozwój zawodowy

Kursy rozwoju zawodowego w naszej firmie obejmują szeroki zakres tematów, od szkoleń technicznych po warsztaty dotyczące sprzedaży i umiejętności komunikacyjnych. Oferta kursów zależy od aktualnych celów biznesowych i strategii.

Wszystkich członków zespołu zachęcamy do korzystania z dostępnych szkoleń i kursów. Nasze programy pozwalają przygotować się do aktualnych i przyszłych zadań. Oferta kursów w firmie Dell jest bogata i pełna użytecznej wiedzy, która bezpośrednio przekłada się na rozwój zawodowy.