Warunki świadczenia usług Ogólne warunki ubezpieczenia od przypadkowego uszkodzenia produktów Dell  zawierają opis zakresu usługi, wymaganych czynności i usług opcjonalnych oraz inne ważne postanowienia dotyczące usług zakupionych w firmie Dell.