Warunki świadczenia usług Usługi logistyczne zawierają opis zakresu usługi, wymaganych czynności i usług opcjonalnych oraz inne ważne postanowienia dotyczące usług zakupionych w firmie Dell.