Warunki świadczenia usług Zarządzane wykrywanie i reagowanie zawierają opis zakresu usługi, wymaganych czynności i usług opcjonalnych oraz inne ważne postanowienia dotyczące usług zakupionych w firmie Dell.