|

Pracownicy

Zespół firmy Dell

Wiemy, że nie jesteśmy w pełni obiektywni, ale uważamy naszych pracowników za najwspanialszych ludzi na świecie. Nasz sukces jest możliwy dzięki ich talentowi i poświęceniu — gdy wezmą się do roboty, nic nie jest dla nich niemożliwe. Jesteśmy wdzięczni za ich udział w naszych wysiłkach i staramy się zapewnić swojemu światowemu zespołowi jak najlepsze środowisko pracy.

Dbamy o to, co niezwykłe. Korzystamy z potęgi pracy zespołowej.

Zróżnicowany zespół to niezbędny warunek powstawania nowych pomysłów i wspierania innowacyjności. Tylko patrząc na zagadnienia z wielu perspektyw, możemy myśleć o zrealizowaniu naszego celu — ulepszaniu ludzkiego życia dzięki technologii. Przede wszystkim trzeba bowiem rozumieć ludzi — ich wartości, styl życia i marzenia — aby wymyślić sposoby ułatwienia im rozwoju i osiągania sukcesu.

Nasza strategia kadrowa ułatwia przyciąganie najlepszych talentów i zapewnienie przełomowych wyników klientom, całej firmie oraz członkom zespołu. Chcemy, aby firma Dell była atrakcyjnym miejscem pracy, w którym ludzie czują się doceniani, zaangażowani i zainspirowani do najlepszych osiągnięć.

Wspieramy pracowników:

  • Poprzez rekrutację (relacje z uczelniami i szkołami). Chcemy przyciągać najzdolniejszych ludzi, aby tworzyć najlepsze na świecie technologie zwiększające nasz wspólny potencjał.
  • W ramach połączonego miejsca pracy. Nasz strategiczny program biznesowy Połączone miejsce pracy ma na celu stworzenie mobilnego, elastycznego środowiska opartego na współpracy.
  • Poprzez szkolenia i rozwój przywództwa. Zachęcamy członków zespołu do ciągłego zdobywania wiedzy i rozwoju za pomocą różnych metod nauczania.
  • Dzięki grupom pracowników ERG (Enterprise Resource Groups). W firmie Dell istnieją grupy ERG, w ramach których pracownicy współpracują, rozwijają umiejętności i dzielą się nimi ze społecznością.
  • Dzięki nagrodom dla preferowanego pracodawcy. Jesteśmy niezmiernie dumni z faktu, że zostaliśmy docenieni za współpracę z różnymi społecznościami.
oferty pracy w firmie dellOferty pracy w firmie Dell

Podobne filmy

  • Usuń CareersOurPeople_Leonor.jpg
    Our People | Leonor
    2:4