|

Nasze miejsce pracy

Dołącz do miejsca pracy przyszłości

Obecnie dzięki technologii można pracować praktycznie z każdego miejsca. Stworzenie zrównoważonej i innowacyjnej firmy staje się coraz ważniejsze. Dzisiejsi pracownicy chcą również pracować w inny sposób.

W firmie Dell możesz ciężko pracować dla naszych klientów, ciesząc się jednocześnie szczęśliwym i udanym życiem poza biurem. Nasza droga w kierunku bardziej elastycznej kultury pracy zaczęła się rozwijać jeszcze przed rokiem 2009. Mamy teraz szeroki wybór opcji dla pracowników, które zapewniają doskonałe wyniki firmy, niezależnie od miejsca i sposobu wykonywania pracy. Z tego względu jesteśmy dumni z inwestycji, które poczyniliśmy w zakresie innowacyjności w miejscu pracy i rozwiązań informatycznych, które motywują nasze zespoły do jak najlepszej pracy w wybrany sposób.

Explore our locations worldwide

placówki dell na świecie Placówki Dell na świecie
oferty pracy w firmie dellOferty pracy w firmie Dell
Program Połączone miejsce pracy

Wykonuj swoją pracę jak najlepiej, w jak najdogodniejszy dla Ciebie sposób.

Elastyczność to podstawowy element strategii biznesowej firmy Dell, która pozwala nam konkurować o największe talenty. Możliwość promocji zmian norm kulturowych, praktyk przywódczych i procesów pracy na korzyść pracowników i spółki oraz nowa metoda podejścia do pracy dotycząca sposobu, miejsca i czasu wykonywanej pracy.

W ramach naszej strategii kadrowej program Połączone miejsce pracy zachęca pracowników do szukania nowych sposobów pracy i skupia się na wynikach biznesowych, a nie ma miejscu wykonywania pracy. Nasz program Połączone miejsce pracy umożliwia uprawnionym członkom zespołu wybrać styl, który najlepiej spełnia potrzeby członków zespołu, zarówno w pracy jak i w życiu osobistym. Dostępne opcje Połączonego miejsca pracy dotyczące elastycznej pracy:

  • Telepraca: wypełnianie obowiązków zawodowych w pełnym wymiarze czasu, od jednego do czterech dni w tygodniu, w miejscu innym niż główna lokalizacja, na podstawie formalnego bieżącego harmonogramu pracy lub porozumienia.
  • Praca zdalna: wypełnianie obowiązków w pełnym wymiarze czasu wyłącznie z miejsca poza główną lokalizacją (brak oddzielnego miejsca pracy w siedzibie firmy).

Jeśli telepraca lub praca zdalna nie są dostępne lub Ci nie odpowiadają, mamy również inne elastyczne opcje pracy dopasowane do określonych potrzeb, takie jak elastyczny czas pracy, praca na część etatu, dzielenie czasu pracy lub skompresowany tydzień pracy.

Elastyczne zasady pracy ułatwiają również oszczędne gospodarowanie zasobami naturalnymi i energią, ograniczenie zanieczyszczeń i obciążeń związanych z transportem oraz poprawę bezpieczeństwa publicznego. Możemy również zmaksymalizować wykorzystanie przestrzeni biurowej, umożliwiając członkom zespołu pracę w optymalnym miejscu i czasie w celu osiągnięcia najwyższej wydajności oraz ograniczenie kosztów działalności i wpływu na środowisko.

Rozumiemy, że narzędzia, technologie i szkolenia mają kluczowe znaczenie dla pielęgnowania dobrych relacji osobistych, budowania silnych zespołów i zarządzania pracownikami na całym świecie. Dlatego stale dokonujemy inwestycji i zachęcamy członków zespołu do wykorzystywania dostępnych zasobów, takich jak szkolenia wirtualne i niezawodna infrastruktura IT.

Różnorodne, otwarte miejsce pracy

Firma Dell prowadzi działalność w ciągle zmieniającym się otoczeniu biznesowym. Wiemy, że kultura oparta na różnorodności i integracji jest niezbędnym warunkiem naszego wspólnego sukcesu. Aby nawiązywać trwałe relacje, musimy tworzyć otwarte środowisko pracy, w którym ludzie o różnym pochodzeniu i doświadczeniach spotykają się, aby wykonywać jak najlepszą pracę. Dzięki uwzględnieniu i wykorzystaniu indywidualnych różnic motywujemy pracowników do osiągnięcia ich pełnego potencjału, wprowadzamy kolejne innowacje i wspieramy rozwój globalnego środowiska wydajnej pracy na rzecz klientów.

Nasze działania skierowane na integrację są oparte na dwóch elementach:

Grupy pracowników ERG
Grupy pracowników ERG (Employee Resource Groups) to platforma utrzymywania kontaktów, rozwoju przywództwa, wolontariatu i poprawy wyników biznesowych. W firmie Dell istnieją grupy ERG: kobiety, osoby czarnoskóre, osoby pochodzenia latynoskiego, Amerykanie pochodzenia azjatyckiego, LGBT, osoby z niepełnosprawnościami, osoby z różnych pokoleń, grupy zajmujące się ochroną środowiska, weterani, grupy dotyczące różnorodności kulturowej i zdalni pracownicy.

Szkolenia w zakresie świadomości kulturowej

Aby zadbać o wzajemne poszanowanie wszystkich pracowników, zobowiązujemy członków zespołu do uczestnictwa w przydatnych szkoleniach w zakresie świadomości kulturowej. Osoby biorące udział w szkoleniach poznają zachowania ułatwiające i utrudniające integrację w miejscu pracy, jednocześnie otrzymując narzędzia, które umożliwiają wspieranie się na drodze do środowiska opartego na współdziałaniu.