|

Zasady

W odniesieniu do postanowień dotyczących jakiejkolwiek umowy zawieranej pomiędzy tobą a firmą Dell, następujące zasady także regulują twoje relacje z firmą Dell. Przejrzyj te zasady uważnie w celu uzyskania ważnych dodatkowych informacji, które dotyczą naszych wewnętrznych praktyk korporacyjnych.