Dell przedstawił pierwszy raport 2020 Legacy of Good („Dziedzictwo dobra 2020”) (w języku angielskim) prezentujący najważniejsze osiągnięcia w dziedzinie odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstwa po połączeniu firm Dell i EMC¹(w języku angielskim). Dokument opisuje m.in. działania podjęte w fabryce Della w Łodzi, których efektem było ograniczenie zużycia energii. W planach potwierdzono długoterminowe, globalne zaangażowanie w kwestie związane z problemami społeczności, rozwojem pracowników i ochroną środowiska. W wyniku połączenia Dell EMC dysponuje bogatszą ofertą technologiczną, bardziej zaangażowanym zespołem i większymi zasobami, które można poświęcić na rozwiązywanie najważniejszych problemów współczesnego świata. W raporcie (w języku angielskim) przedstawiono działania podjęte w roku finansowym 2017, tj. od 1 lutego 2016 r. do 31 stycznia 2017 r.

Połączenie firm Dell i EMC we wrześniu 2016 r. stanowiło dla nas okazję do przyjrzenia się naszym działaniom i określenia podstawowych obszarów zaangażowania, w których oba przedsiębiorstwa mogą wykazać się swoimi kompetencjami — powiedziała Trisa Thompson, Chief Responsibility Officer w firmie Dell. Nasza wspólna oferta, zgromadzone doświadczenie i dostępne zasoby sprawiają, że z radością myślimy o nowych przedsięwzięciach godnych zrealizowania. Już teraz widzimy ogromy potencjał innowacyjnych rozwiązań, które przyniosą korzyści zarówno naszym klientom, jak i społecznościom, w których funkcjonujemy.

Zaktualizowany plan działań i wyznaczone cele stanowią odzwierciedlenie wspólnej wizji Dell i EMC związanej z zagadnieniami społecznymi i ekologicznymi. Po połączeniu firma zwiększyła m.in. nakłady na edukację młodzieży ze środowisk wykluczonych społecznie w dziedzinie nauk ścisłych. W celu rozwoju kultury organizacyjnej opartej na różnorodności firma Dell objęła elastycznym programem pracowniczym również członków dotychczasowego zespołu EMC. Mogą oni uczestniczyć w działaniach wielu grup pracowniczych (w języku angielskim), skupiających osoby o wspólnych zainteresowaniach, podobnym stylu życia, pochodzeniu etnicznym itd. Nowe przedsiębiorstwo zrealizowało część zobowiązań wynikających z udziału w inicjatywie American Business Act on Climate Pledge, polegających na zasadzeniu miliona drzew w celu ograniczenia skutków zwiększonej emisji dwutlenku węgla i przywrócenia naturalnych obszarów przyrodniczych w różnych częściach świata. Ponadto tegoroczny raport zawiera dodatkowe cele związane ze zwiększaniem transparentności, odpowiedzialnością oraz ciągłym doskonaleniem procesów w ramach całego łańcucha dostaw przedsiębiorstwa.

Fabryka Della w Łodzi z certyfikatem ISO 50001

Część dokumentu „2020 Legacy of Good” poświęcona jest łódzkiej fabryce Della. W październiku 2016 r. otrzymała ona certyfikat ISO 50001, będący dowodem uznania zasług w obszarze ograniczenia zużycia energii – a tym samym zredukowania negatywnego wpływu na środowisko. Norma ISO 50001 oparta jest na systemie zarządzania energią, który poddawany jest ciągłemu rozwojowi. Łódzki zakład produkcyjny cała swoją energię czerpie z odnawialnych źródeł.

Wstępna wersja globalnego planu została opracowana w roku finansowym 2014, tj. między 1 lutego 2013 r. i 31 stycznia 2014 r. Inicjatywa „2020 Legacy of Good” uwzględnia pierwotne i zmodyfikowane cele, a także określa nowe zamierzenia związane z obszarami działania, skalą i doświadczeniem obu połączonych firm. W raporcie omówiono m.in. następujące zagadnienia:

Kwestie społeczne

 • Dell zaoferował swoją wiedzę i rozwiązania technologiczne 2,3 miliona dzieci ze środowisk wykluczonych społecznie, a pośrednio ponad 10 milionom osób, za pośrednictwem strategicznych programów charytatywnych. Stanowi to odpowiednio 59% planowanego zakresu działań bezpośrednich i 84% zakresu działań pośrednich.
 • Począwszy od roku finansowego 2014 pracownicy firmy Dell przeznaczyli ponad 3,3 miliona godzin na prace społeczne w środowiskach, w których mieszkają lub wykonują pracę. Zakładana wartość docelowa to łącznie 5 milionów godzin do roku 2020.
 • Dzięki współpracy partnerskiej z firmą Dell, udzielonemu przez nią finansowaniu i udostępnionej technologii instytut TGen (w języku angielskim) może zintensyfikować prace nad skuteczniejszymi sposobami leczenia nowotworów. Wzrost mocy obliczeniowej i wielkości pamięci masowej pozwala skrócić czas sekwencjonowania genomu do sześciu godzin, podczas gdy do tej pory proces ten zajmował wiele tygodni. Miesięcznie wykonuje się ponad milion godzin obliczeń.

Ludzie

 • Dell umożliwia pracownikom udział w 14 grupach zainteresowań (tzw. ERG — employee resource groups). Takie działania pozwalają wypracować kulturę organizacyjną opartą na akceptacji różnorodności. W grudniu 2016 r. do takich grup należało 23% pracowników. Pride, grupa skupiająca pracowników i współpracowników reprezentujących środowisko LGBT, jest jedną z najszybciej rozwijających się społeczności.
 • Dell objął kontynuuje obejmowanie swoimi elastycznymi programami pracowniczymi członków Dell EMC. Dzięki temu istnieje możliwość wykonywania swoich obowiązków w wybranej przez siebie lokalizacji, w najbardziej dogodnym czasie i w najbardziej produktywny z punktu widzenia pracownika sposób. Do roku 2020 planowane jest zwiększenie ogólnego wskaźnika udziału takich osób do 50%.
 • Dell w dalszym ciągu jest preferowanym pracodawcą, wyróżnianym nagrodami w ponad 20 krajach. W listopadzie 2016 r. przeprowadzona została pierwsza ankieta wśród pracowników połączonego przedsiębiorstwa. 82% ankietowanych twierdzi, że czuje motywację do pracy, co przekroczyło zakładany wskaźnik 75%.

Środowisko

 • Zakładany na 2020 r. poziom 22,7 tysiąca ton materiałów ekologicznych w produktach firmy Dell został już przekroczony. Zmieniono docelową wartość na 45,4 tysiąca ton odzyskanych tworzyw sztucznych i innych materiałów.
 • Dell rozpoczął sprzedaż notebooka XPS 13 2-in-1 w opakowaniach wykonanych z tworzyw sztucznych odzyskanych z mórz i oceanów, a ponadto podjął publiczne zobowiązanie (w języku angielskim) dziesięciokrotnego zwiększenia wskaźnika rocznego zużycia takich materiałów (do roku 2025), jak również postanowił upublicznić zasady funkcjonowania łańcucha dostaw, aby zachęcić inne firmy do masowego korzystania z tego typu plastiku.
 • Dell odzyskał ponad 816 tysięcy ton sprzętu elektronicznego, co oznacza 88% wartości planowanej do odzyskania do roku 2020 (ponad 900 tysięcy ton).

Łańcuch dostaw

 • Firma Dell zwiększyła transparentność łańcucha dostaw dzięki opublikowaniu półrocznego raportu dotyczącego odpowiedzialności społecznej i odpowiedzialności za środowisko naturalne (w języku angielskim), w którym przedstawiono ocenę działania łańcucha dostaw zgodnie z audytami Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC) i innymi inicjatywami.
 • Dell określił także nowe cele dodatkowe dla tego łańcucha, związane z audytami EICC, raportowaniem emisji przemysłowych i planami ograniczenia ryzyka skażenia wody. Dzięki temu poszczególni dostawcy będą w stanie podjąć odpowiedzialne działania w wymienionych obszarach.
 • Dell kontroluje przestrzeganie przez dostawców przepisów dotyczących czasu pracy, praw człowieka, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska, a także rozwiązywać ewentualne problemy wspólnie z poszczególnymi firmami. W roku finansowym 2017 Dell poszerzył zakres cotygodniowego programu monitorowania czasu pracy (w języku angielskim), który teraz obejmuje ponad 190 tysięcy osób ze 121 obiektów należących do dostawców w Chinach. Zwiększono także możliwości bezpośredniego kontaktu z pracownikami, którzy mogą w bezpiecznym środowisku bardziej swobodnie wypowiadać się o swoich problemach.

Informacje o firmie Dell

Firma Dell zaspokaja potrzeby klientów, oferując im nowatorskie technologie i usługi, które pozwalają osiągnąć więcej. W skład szerokiego portfolio firmy Dell wchodzą: wielokrotnie nagrodzone komputery stacjonarne, rozwiązania 2-w-1, monitory, zaawansowane usługi bezpieczeństwa oraz stacje robocze i rozwiązania serwerowe, które zostały stworzone z myślą o najbardziej wymagających klientach. Dell jest częścią Dell Technologies, firmy która jest obecna w ponad 180 krajach na całym świecie.

Kontakty dla mediów:
Szymon SolnicaMonday PR+48 694 921 188szymon.solnica@mondaypr.pl
Rafał GajerskiMonday PR+48 784 631 493rafal.gajerski@mondaypr.pl


¹ Raport dotyczy działań CSR podjętych przez Dell Inc., czyli Dell, Dell EMC, RSA oraz Virtustream. W niniejszym tekście określenie “Dell” może oznaczać zarówno Dell Inc., jak i dawną firmę Dell.