|

Nasz kod kulturowy

Jak pracujemy. Jak przewodzimy innym.

Wiemy, że kultura firmy wpływa na to, jak prowadzimy działalność, jak wprowadzamy produkty na rynek i jak przewodzimy innym pracownikom. Opisuje to, co dla nas ważne, a także rzeczy, w które jesteśmy gotowi inwestować, i zasady, które kształtują nas jako zespół.

Nasza kultura bazuje na naszych wartościach i przejawia się w tym, jak pracujemy oraz przewodzimy innym. Wiemy, że jest ona fundamentem wszystkich naszych dotychczasowych osiągnięć oraz przyszłych sukcesów. To nasz kod kulturowy. #CultureCode.

 

oferty pracy w firmie dellOferty pracy w firmie Dell

Co cenimyNasze wartości — w co wierzymy.

Oto najważniejsze cechy naszej kultury, dzięki którym odnosimy sukcesy biznesowe:
  • Klienci:  wierzymy, że dobre relacje z klientami wyróżniają nas i są podstawą naszego sukcesu.
  • Praca zespołowa: cenimy naszych pracowników i wierzymy w nich. Razem osiągamy więcej, mamy większą wiedzę i czerpiemy więcej radości z pracy.
  • Innowacyjność: wierzymy, że nasza innowacyjność i zachęcanie do nieszablonowego myślenia są motorem wzrostu, sukcesu i postępu.
  • Wyniki: wierzymy w osiąganie doskonałości i ponadprzeciętnej wydajności.
  • Uczciwość: wierzymy w to, że na drodze do sukcesu nigdy nie należy zapominać o uczciwości.

Nasze oczekiwania wobec pracowników mają znaczenie.

Wierzymy, że to, w jaki sposób określamy oczekiwania wobec pracowników, jak pomagamy im w osiąganiu celów oraz jakie stosujemy mierniki ich realizacji i nagradzamy za ich osiągnięcie, ma podstawowe znaczenie dla sukcesu naszej firmy i kultury.

Jak cenimy klientów

Jak cenimy klientów Zawsze:
• Słuchamy innych i traktujemy każdy kontakt jako możliwość pozyskania sympatyków firmy lub przyszłą szansę biznesową.
• Pracujemy ze świadomością, że w naszej firmie istnieją tylko dwa rodzaje stanowisk — takie, które służą naszym klientom, i takie, które ich wspierają.
• Doceniamy tych członków zespołu, którzy dokonują niesamowitych rzeczy dla naszych klientów.
• Znajdujemy rozwiązania, które pomagają naszym klientom i prowadzą ich ku lepszej przyszłości.

Nigdy:
• Nie traktujemy zaufania naszych klientów — zwłaszcza tych najbardziej lojalnych — jako czegoś, co zostało nam dane raz na zawsze.
• Nie podejmujemy decyzji bez zastanowienia się, co oznaczają one dla naszych klientów.
• Nie zakładamy, że dbanie o relacje z klientami to zmartwienie innych.
• Nie tworzymy biurokratycznych przeszkód ani nie utrudniamy klientom współpracy.


Jak wspólnie osiągamy cele
Zawsze:
• Wygrywamy i przegrywamy jako zespół.
• Jesteśmy chętni do współpracy, a także mamy odwagę otwarcie kwestionować i omawiać ważne kwestie.
• Szanujemy i cenimy odmienność oraz postrzegamy zróżnicowane środowisko pracy jako nasz atut.
• Dostrzegamy i doceniamy osiągnięcia oraz sukcesy.

Nigdy:
• Nie traktujemy firmy jako pola walki ani nie przedkładamy własnych interesów nad interesy firmy i naszych klientów.
• Nie kwestionujemy raz podjętych decyzji.
• Nie traktujemy naszych zadań wycinkowo i pamiętamy, że nasza praca ma wpływ na inne działania firmy.


Jak wspólnie osiągamy cele
Nasze innowacje
Nasze innowacje Zawsze:
• Słuchamy naszych pracowników, klientów i partnerów. To oni inspirują nas do nowych pomysłów i kreatywnego myślenia.
• Wspieramy przedsiębiorczość, bo wiemy, że przynosi ona przełomowe pomysły dla firmy, naszych klientów i branży.
• Jesteśmy elastyczni, działamy szybko i nie boimy się zmian.

Nigdy:
• Nie marnujemy czasu ani zasobów na rzeczy nieistotne dla naszych klientów.
• Nie dopuszczamy do tego, aby konkurencja była od nas lepsza, zaszkodziła nam lub nas zastąpiła.
• Nie pozwalamy na to, aby lęk lub porażka zniechęciły nas do podejmowania przemyślanego ryzyka, snucia śmiałych planów i podejmowania odważnych decyzji.Jak osiągamy wyniki
Zawsze:
• Mierzymy nasz sukces tym, czy udało nam się osiągnąć coś przełomowego na rynku i wyprzedzić konkurencję. Wygrana jest dla nas źródłem radości oraz inspiracji.
• Jesteśmy wiarygodni i wytrwali w realizowaniu naszych zobowiązań. Robimy to, do czego się zobowiążemy.
• Przewodzimy innym z entuzjazmem, optymizmem i wiarą w zasadę, że „nie ma rzeczy niemożliwych”.
• Myślimy i działamy strategicznie, zachowując równowagę między krótko- i długoterminową wydajnością.

Nigdy:
• Nie zakładamy, że przewodzić innym mogą tylko ludzie na stanowiskach kierowniczych.
• Nie wymyślamy wymówek ani nie winimy innych za niepowodzenia.
• Nie spoczywamy na laurach i nie zadowalamy się przeciętnością.
• Nie zapominamy o uwzględnieniu danych, faktów i alternatyw podczas podejmowania decyzji.Jak osiągamy wyniki
Jak działamy uczciwie
Jak działamy uczciwie  Zawsze:
• Każdego dnia działamy tak, aby wygrywać — postępując jednocześnie we właściwy sposób.
• Wykazujemy się odwagą i nie boimy się stanąć w obronie naszych pracowników, zespołu oraz marek Dell.
• Szczycimy się naszą uczciwością, transparentnością i wiarygodnością.
• Wspomagamy postęp w społecznościach, w których żyjemy i pracujemy.

Nigdy:
• Nie narażamy na szwank naszej uczciwości — NIGDY, nawet pod presją.
• Nie tolerujemy braku szacunku, lęku ani przymusu.
• „Nie przymykamy oka” ani nie szukamy wymówek, jeśli chodzi o etyczne postępowanie.
• Nie zapominamy o Kodeksie postępowania firmy Dell.Sposób, w jaki przewodzimy innym, ma znaczenie.

Niektórzy uważają, że jakość przywództwa należy oceniać tylko po wynikach. Inni sądzą, że najważniejsze jest właściwe postępowanie. W firmie Dell wierzymy, że dla najlepszych przywódców ważne są obie te kwestie. Mają oni kompetencje, które zapewniają sukces im oraz ich podwładnym, a uczciwość leży w ich naturze.

Takie przywództwo to świadomy wybór oraz coś, w co się wierzy. Nie jest ono darem ani nie można się z nim urodzić. Nie wiąże się ono z nazwą stanowiska ani awansem. Dobry przywódca inspiruje innych do tego, aby podążali za nim. Wymaga to praktyki i dyscypliny. Przywództwo to świadomy wybór i wiara. A kiedy w coś wierzymy i postępujemy we właściwy sposób, możemy zmienić na lepsze każdy aspekt naszego życia. Sposób, w jaki przewodzimy innym, ma znaczenie. Tak właśnie przewodzimy innym w firmie Dell.

Przewodzimy innym dzięki relacjom międzyludzkim

Relacje międzyludzkie

Ciężko pracujemy, aby we wszystkich naszych przedsięwzięciach budować relacje partnerskie oparte na zaufaniu. Wiemy, że silne relacje przynoszą nie tylko wielkie sukcesy biznesowe, ale też osobiste spełnienie.

 

Przewodzimy innym, kierując się motywacją

Motywacja

Wiemy, że ambicja, energia i determinacja to cechy rzadkie i trudno je u siebie ukształtować. Rozwijamy je u siebie i innych, jednak nasza ambicja jest nierozerwalnie związana z silnym pragnieniem postępowania we właściwy sposób.

 

Przewodzimy innym dzięki odpowiedniemu osądowi

Odpowiedni osąd

Dążymy do tego, aby podejmować decyzje w mądry sposób. Kierujemy się faktami, a także ważna jest dla nas znajomość rynku oraz konkurencji. Każdy nasz wybór jest dogłębnie przemyślany. W obliczu konfliktu interesów najważniejsze jest dla nas dobro klientów, firmy i pracowników. Podjęte decyzje traktujemy poważnie, ale jesteśmy też elastyczni. Kiedy to konieczne, potrafimy zmienić kierunek działania. Nie dopuszczamy też do tego, aby biurokracja utrudniała nam podejmowanie decyzji.

Przewodzimy innym dzięki wizji

Wizja

Starannie definiujemy sukces i w przejrzysty, wyrazisty oraz interesujący sposób przypominamy o naszej wizji pracownikom z całego świata. Wiemy, że to, dlaczego chcemy coś osiągnąć, jest równie ważne, jak to, co chcemy osiągnąć. Zawsze informujemy, na jakiej podstawie podjęliśmy decyzję i wyjaśniamy, jak przysłuży się ona naszej firmie i klientom.

 

Przewodzimy innym, kierując się optymizmem

Optymizm

Wiemy, że sceptycyzm i cynizm nikogo nie zachęcą do działania. Jesteśmy realistami, ale zawsze optymistycznie oceniamy naszych pracowników, ich potencjał i przyszłość. Wiemy, że pewność siebie wymaga energii, a nasi pracownicy oczekują, że będziemy dla nich źródłem optymizmu nawet w trudnych czasach.

Przewodzimy innym, nie zapominając o skromności

Skromność

Wierzymy w to, że potrafimy postępować we właściwy sposób i podejmować wyzwania, ale mamy też samoświadomość, która przychodzi z doświadczeniem. Wiemy też, że nie zawsze mamy rację. Chętnie poznajemy opinie innych, bierzemy na siebie odpowiedzialność za niedociągnięcia i przyjmujemy do wiadomości, że sukces jest zasługą wielu osób.

Przewodzimy innym, postępując bezinteresownie

Bezinteresowność

Wiemy, że miarą przywództwa jest to, w jaki sposób odnosimy sukces oraz — przede wszystkim — jak pomagamy odnieść sukces innym. Jest dla nas ważne to, jak nasze przywództwo wpływa na pracowników. Inwestujemy w zespół, wspomagamy jego rozwój i robimy wszystko, co w naszej mocy, aby pomóc poszczególnym pracownikom zrealizować własne ambicje i osiągnąć jak najwięcej dla firmy Dell oraz klientów, którym służymy.