|

Usługi zarządzane

Sprzedaż i świadczenie przez firmę Dell usług zarządzanych podlega warunkom opisów usług i danych technicznych oferty podanym niżej.

Jeśli poniżej nie widać opisu usługi ani danych technicznych oferty, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem handlowym usług firmy Dell, aby potwierdzić dostępność usługi w Twoim kraju.