|

Usługi dla pośredników

Usługi świadczone przez Dell poprzez PXC and PSPM w zakresie wsparcia administracyjnego lub operacyjnego są regulowane przez poniższe Warunki świadczenia usług.

W przypadku gdy wymagane Warunki świadczenia usług nie są dostępne poniżej, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem sprzedaży w celu potwierdzenia czy te usługi są dostępne w danym kraju.