|

Usługi firmy Dell w zakresie chmur

O ile klient i firma Dell nie uzgodnili inaczej na piśmie, Umowa o świadczenie usług firmy Dell w zakresie chmur reguluje sprzedaż klientowi przez firmę Dell usług firmy Dell w zakresie chmur oraz produktów firmy Dell w modelu „oprogramowanie jako usługa” (SaaS).

Oprócz umowy o świadczenie usług firmy Dell w zakresie chmur istnieją również opisy usług, dane techniczne ofert i/lub sformułowane dla indywidualnych klientów wyszczególnienia zakresu płac bardziej szczegółowo opisujące poszczególne usługi SaaS i rozwiązania chmurowe. Zawierają one istotne informacje o zakupie takich usług od firmy Dell i ich świadczeniu. Aby potwierdzić szczegółowe warunki zakupionej usługi SaaS lub rozwiązania chmurowego, należy sprawdzić otrzymaną od firmy Dell ofertę, potwierdzenie zamówienia, fakturę lub potwierdzenie zakupu.

Jeśli poniżej nie widać opisu usługi ani danych technicznych oferty, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem handlowym usług firmy Dell, aby potwierdzić dostępność usługi w Twoim kraju.