|

Zasady i warunki

Zasady i warunki sprzedaży Dell dla klientów biznesowych obejmują sprzedaż produktów, oprogramowania i usług dla wszystkich przedsiębiorców i podmiotów publicznych (jako użytkowników końcowych – nie do dalszej odsprzedaży), a w szczególności: małe i średnie przedsiębiorstwa, klienci z sektora publicznego i Duzi klienci instytucjonalni, którzy dokonują zakupu bezpośrednio od Dell.

Zasady i warunki sprzedaży Dell dla konsumentów dotyczą sprzedaży produktów, oprogramowania i usług dla osób fizycznych będących konsumentami do ich własnego użytku. Warunki dotyczą nabycia produktów bezpośrednio od Dell.

Zakup usług lub oprogramowania może być objęty dodatkowymi warunkami w odpowiednich opisach usług lub licencjach oprogramowania – prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami i mający mi zastosowanie warunkami w kategoriach wskazanych z lewej strony.