|

Sektor Komercyjny i Publiczny

Jeżeli nie uzgodniono inaczej w formie pisemnej pomiędzy tobą a firmą Dell, Handlowe Warunki Sprzedaży firmy Dell dotyczące sprzedaży produktów firmy Dell, oprogramowania i usług, stosowane są do prywatnych klientów, włączając w to Małych i Średnich Przedsiębiorców, Sektor Publiczny i Duże Przedsiębiorstwa.

Dodatkowe zasady i warunki mogą dotyczyć kwestii dokonanego przez ciebie zakupu, w tym mogą być zawarte w umowach serwisowych i umowach licencyjnych na oprogramowanie. Prosimy o uważne przejrzenie twojej faktury, potwierdzenia zamówienia lub każdej z osobna podpisanej umowy z firmą Dell, w celu potwierdzenia, jakie produkty, oprogramowanie i usługi zakupiłeś od firmy Dell, lub od dystrybutora firmy Dell, a następnie wybranie jednej z poniższych opcji w celu zapoznania się z zasadami i warunkami określonymi przez firmę Dell, mającymi zastosowanie do twojego zamówienia. Jeżeli nie posiadasz faktury, ponieważ zdecydowałeś się na bezpośredni zakup od firmy Dell, prośbę o kopię twojej faktury możesz złożyć tutaj. Aby uzyskać dodatkową pomoc na tej stronie internetowej, dotyczącą zasad i warunków, które cię wiążą, lub złożyć prośbę o wydruk zawartej pomiędzy tobą a firmą Dell umowy/umów, należy skontaktować się z Działem Pomocy Technicznej Dell lub przedstawicielem sprzedaży.


Plan ochrony danych - Polska


  1. Klienci prywatni

    Ogólne Warunki Sprzedaży produktów i usług dla klientów biznesowych w Polsce