|

Umowy Licencyjne

Jeśli zakupiłeś oprogramowanie firmy Dell, posiadane przez ciebie potwierdzenie zamówienia, faktura lub rachunek stanowią tytuł do oprogramowania, które zakupiłeś. Prosimy kliknąć, aby uzyskać dalsze informacje, w tym szczegóły dotyczące umowy licencyjnej mającej zastosowanie do korzystania przez ciebie z oprogramowania firmy Dell.

Umowa licencyjna na oprogramowanie, dotycząca zasad korzystania przez ciebie z oprogramowania firmy Dell, jest dostępna tutaj (włączając w to oprogramowanie przeinstalowane firmy Dell na sprzęcie marki Dell lub udostępnione tobie przez jego pobranie, dysk lub w inny sposób, bez dodatkowych kosztów).