|

Umowy Licencyjne

Jeśli zakupiłeś oprogramowanie firmy Dell, posiadane przez ciebie potwierdzenie zamówienia, faktura lub rachunek stanowią tytuł do oprogramowania, które zakupiłeś. Prosimy kliknąć, aby uzyskać dalsze informacje, w tym szczegóły dotyczące umowy licencyjnej mającej zastosowanie do korzystania przez ciebie z oprogramowania firmy Dell.

Umowa licencyjna na oprogramowanie dotycząca zasad korzystania przez ciebie z oprogramowania firmy Dell jest dostępna przy instalacji lub poniżej (włączając w to oprogramowanie preinstalowane firmy Dell na sprzęcie marki Dell lub udostępnione przez jego pobranie, dysk lub w inny sposób, bez dodatkowych kosztów).

Licencja Użytkownika Końcowego Dell - wersja A – (Dell End User License Agreement - A Version) (w języku angielskim)

Licencja Użytkownika Końcowego Dell - wersja E – (Dell End User License Agreement - E Version) (w języku angielskim)

Licencja Użytkownika Końcowego Dell - wersja S – (Dell End User License Agreement - S Version) (w języku angielskim)