Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego Dell Technologies (EULA) " />
|

Umowy Licencyjne

Jeśli kupili Państwo oprogramowanie od Dell Inc., jednego z naszych podmiotów powiązanych („Dell”) lub od odsprzedawcy produktów Dell, Państwa potwierdzenie zamówienia, faktura lub rachunek stanowią potwierdzenie zakupu oprogramowania.  Umowa licencyjna mająca zastosowanie dostępna jest do pobrania poniżej i dotyczy także oprogramowania preinstalowanego na sprzęcie Dell lub udostępnionego do późniejszego pobrania, na nośniku lub w inny sposób (bez dodatkowych opłat).

Umowy licencyjne, które można znaleźć poniżej, będą mieć również zastosowanie, jeśli zostaliście Państwo przekierowani do niniejszej strony za pośrednictwem łącza internetowego lub hiperłącza: 1) wskazanego w oddzielnie zawartej umowie z Dell, 2) opublikowanego z instrukcji, innym produkcie lub w dokumentacji serwisowej udostępnionej Państwu w związku z zakupem od Dell, 3) udostępnionego w interfejsie graficznym aplikacji Dell lub 4) zaprezentowanego na ekranie strony logowania portalu internetowego, którego celem jest udostępnienie do pobrania lub korzystania on-line z oprogramowania Dell.

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego Dell Technologies (EULA) 

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego Dell Technologies (EULA) ma zastosowanie do następujących produktów: (1) oprogramowanie, które jest dostarczone na produkcie klienckim Dell (takim jak laptop, komputer stacjonarny, tablet), które wykonuje wyspecjalizowane zadania przetwarzania danych; (2) oprogramowanie systemowe udostępnione z produktem klienckim Dell, które pozwala na korzystanie z podstawowych funkcjonalności sprzętu i zapewnia platformę do uruchamiana aplikacji (firmware i BIOS) ; (3) produkty infrastrukturalne dla centrów danych, w szczególności urządzenia sieciowe, serwery, macierze, ochrona danych, produkty konwergentne i hiper-konwergentne oraz inne oprogramowanie, które ma zastosowanie w operacji centrów danych; (4) oprogramowanie w linii produktów Wyse, które wykorzystywane jest do wykonywania czynności w ramach cienkich terminali. 
  
Kliknij tutaj  (Po angielsku) aby uzyskać dostęp do różnych wersji językowych EULA