|

Zwroty

Sektor klientów prywatnych i publicznych nie jest uprawniony do automatycznego zwrotu bez podania przyczyny (np. dłuższy czas dostawy niż zakładany, zmiana planów zakupowych lub znalezienie tańszej alternatywy). Związani standardami dotyczącymi Handlowych Warunków Sprzedaży, klienci będą mogli oczywiście zwrócić każdy produkt z powodu jego zaginięcia, niewłaściwej dostawy lub uszkodzenia produktu podczas dostawy, a także klienci powinni zawiadomić firmę Dell niezwłocznie o sytuacji wystąpienia powyższych okoliczności, po czym firma Dell wykona naprawę produktu lub konieczną wymianę produktu.