|

Zwroty

Klienci publiczni oraz biznesowi (z wyjątkiem niektórych przedsiębiorców – będących osobami fizycznymi) nie są uprawnieni do jednostronnego zwrotu produktu (np. z powodu zmiany planów zakupowych, przekroczenia szacowanego czasu dostawy lub znalezienia tańszej alternatywy). Powyższe uprawnienie nie wyłącza uprawnień wskazanych w Ogólnych Warunkach Sprzedaży dotyczących problemów z dostarczonymi produktami lub dostawą – w takim wypadku prosimy o kontakt z Dell w celu wyjaśnienia sprawy i ewentualnej wymiany lub naprawy produktu.

Powyższe ograniczenia nie dotyczą konsumentów oraz przedsiębiorców będących osobami fizycznymi traktowanych jak konsumenci na mocy obowiązujących przepisów.