|

zasady sprzedaży

Jeżeli nie uzgodniono inaczej w formie pisemnej pomiędzy Tobą a firmą Dell, do sprzedaży produktów, oprogramowania i usług firmy Dell będą zastosowanie miały Ogólne warunki sprzedaży produktów i usług dla klientów biznesowych w Polsce, jeśli jesteś klientem biznesowym (przedsiębiorcą) lub instytucjonalnym, włączając w to: Małych i Średnich Przedsiębiorców, Sektor Publiczny i Duże Przedsiębiorstwa. 

Ogólne warunki sprzedaży produktów i usług dla klientów biznesowych w Polsce

Plan ochrony danych - Polska