|

Gwarancje

Standardy firmy Dell, ograniczone gwarancje dla Klientów Prywatnych, są określone w Handlowych Warunkach Sprzedaży w następujący sposób:-

Produkty – Produkty marki Dell powinny: (1) odpowiadać swoim specyfikacjom produktowym oraz (2) być wolne od wad fizycznych przez okres 12 miesięcy od dnia wystawienia faktury („Okres gwarancji”) i (3) że części zamienne marki Dell powinny być wolne od usterek do 90 dni od daty dostawy lub do końca Okresu Gwarancji. Firma Dell według swojego własnego uznania, naprawi lub wymieni Produkty marki Dell, które nie są zgodne z gwarancjami określonymi w klauzuli 9.1, pod warunkiem poinformowania Dell w formie pisemnej o domniemanej wadzie w ciągu 7 dni od czasu, w którym Klient wykrył lub mógł wykryć wadę oraz w każdym przypadku w ciągu Okresu Gwarancji.

Usługi – firma Dell gwarantuje, że: (1) Usługi i Dostawa są zgodne z Dokumentami Usługi i (2) Usługi będą wykonywane z użyciem odpowiednich umiejętności oraz starannie podczas obowiązującego okresu serwisowego.

Oprogramowanie – firma Dell gwarantuje, że przez okres 90 dni od daty dostawy Oprogramowanie marki Dell będzie zdolne do działania we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z odpowiednimi specyfikacjami przewidującymi (1) Klient powiadomi firmę Dell o jakimkolwiek błędzie lub usterce w Oprogramowaniu w ciągu 14 dni od czasu, kiedy Klient wykrył lub mógł wykryć błąd lub usterkę oraz (2) Klient dostarczy firmie Dell potwierdzenie przypadku wystąpienia takiego błędu lub usterki.