|

Umowy na usługi dla Klientów

W przypadku zakupu usług od firmy Dell, jej pośrednika lub odsprzedawcy wycena, potwierdzenie zamówienia, faktura lub dowód zakupu będzie zawierać nazwę zakupionej usługi. Niektóre usługi są realizowane na wiele sposobów — sposób realizacji dotyczący danego Klienta można znaleźć w fakturze lub innej dokumentacji zamówienia. Jeśli nie masz faktury, a zakupu dokonano bezpośrednio od firmy Dell, kopię faktury można znaleźć tutaj (w języku angielskim).

Aby znaleźć warunki świadczenia usługi, wybierz kategorię zakupionej usługi spośród opcji na tej stronie, a następnie wybierz odpowiednie warunki świadczenia usług lub dane techniczne oferty w tej kategorii. Żaden z zapisów znajdujących się w niniejszych warunkach świadczenia usług nie zmienia ani nie ogranicza ustawowych praw i środków prawnych, które przysługują Klientom na mocy obowiązujących przepisów o ochronie konsumentów i które na mocy tych praw nie mogą zostać zmienione ani ograniczone. Wszystkie produkty firmy Dell są oferowane z pewnymi usługami pomocy technicznej (które mogą być nazywane gwarancją firmy Dell, ale nie są tym samym co ustawowe prawa gwarancyjne Klienta, lecz gwarancją umowną). Usługi te mogą być opisywane jako usługi Basic Hardware, Ograniczona gwarancja na sprzęt, Odbiór i zwrot lub Serwis u klienta.

Aby uzyskać pomoc w zlokalizowaniu lub uzyskaniu elektronicznej kopii aktywnych lub nieaktywnych warunków świadczenia usług bądź danych technicznych oferty zamieszczonych w tej witrynie, skontaktuj się z regionalnym zespołem pomocy technicznej dla klientów firmy Dell (w języku angielskim). Następnie wybierz odpowiedni kraj w prawym dolnym rogu i wybierz preferowaną metodę komunikacji z zespołem pomocy technicznej dla klientów (poczta e-mail, czat lub telefon).

Uwaga: opublikowanie na tych stronach warunków świadczenia usług lub danych technicznych oferty ani zamieszczenie nagłówka dotyczącego określonej usługi lub oferty na stronie internetowej danego kraju nie oznacza dostępności usługi w tym kraju. Usługi dostępne dla danego produktu można sprawdzić w witrynie www.dell.com (w języku angielskim), można też skontaktować się z działem sprzedaży firmy Dell w danym kraju, aby potwierdzić dostępność oferty usług.
Klienci międzynarodowi mogą znaleźć umowy serwisowe i związane z nimi warunki pod następującym łączem: